Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » En ny tid gryr med framtidssäkrad, mjukvarudefinierad nätverkshantering baserad på öppen källkod

En ny tid gryr med framtidssäkrad, mjukvarudefinierad nätverkshantering baserad på öppen källkod

Tech Page One

A new dawn for future-proofed software-defined open networking main article image

 

I begynnelsen bestod solsystemet av en samling unika planetära enheter med sinsemellan oberoende banor. Med tiden upplöstes eller brändes många av dessa upp.

Till slut svalnade jorden, dinosaurierna dog ut och vi fick nätverk, sammankoppling, öppen källkod och mjukvarudefinierad hantering.

En ny tid av mjukvarudefinierad styrning

A new dawn for future-proofed software-defined open networking body text imageSå grydde en ny tid för människan. Vi slutade knacka stenar mot varandra och i vissa fall upptäckte vi att vi inte ens behövde stenar längre. Det räckte med mjukvarudefinierade kontroller för att beskriva verktyg, plattformar och arbetsmetoder.

Äntligen kunde vi ta klivet ut ur de tillverkarspecifika systemens skugga för att bygga en ny (teknikbaserad) värld med öppna och mjukvarudefinierade nätverksstandarder.

Det var ingen enkel sak. Det vi behövde fanns inte med från början, utan det krävde (och kommer även framgent att kräva) ett visst utbyte av plattformar. Men när detta väl fanns på plats hade vi nått fram till en öppen värld som byggde på mjukvarudefinierad sammankoppling.

Enligt analysföretaget IDC är öppna standarder, programvara baserad på öppen källkod och det kapade bandet mellan nätverksprogramvara och maskinvara de avgörande faktorerna för att kunna bygga upp ett mjukvarudefinierat nätverk.

Från gammalt till nytt och mjukvarudefinierat

Det är inte lätt att komma vidare till nästa nivå av mjukvarudefinierad teknik. Inte ens om vi först accepterar att mycket av vår gamla nätverksarkitektur behöver moderniseras. Förbättringar av säkerhet, prestanda och hanterbarhet är inget man åstadkommer i en handvändning.

Analytikerna på IDC har lyft fram kompetensbrist som det riktigt stora hotet mot en bred acceptans för mjukvarudefinierad nätverksteknik.

”Leverantörerna och deras partners måste snabba upp personalutbildningarna för att klara av att erbjuda avancerade tjänster inom nätverkshantering, med målet att omvandla kundernas infrastrukturer. Men även kunderna måste satsa på intern vidareutbildning”, skriver företaget i ett färskt informationsdokument.

Bygga broar

Det finns alltså stora klyftor att försöka överbrygga, mellan aktuell nätverkskompetens och nya tekniktrender såsom mjukvarudefinierad nätverkshantering (SDN), nätverksvirtualisering och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV).

Vi har upplevt gryningen av en tid med framtidssäkrade, mjukvarudefinierade öppna nätverk, men för att få vår stund i solen måste vi utvärdera, kategorisera och definiera de branschspecifika funktioner som vi vill underlätta genom införandet av ny IT.

Tre mjukvarudefinierade måsten

För att kunna göra framsteg i processen finns det tre måsten att ta hänsyn till:

  • Vi måste förbättra det ramverk vi använder för leverans av dessa nya IT-tjänster i form av aldrig tidigare skådad datorkraft, lagringskapacitet och mjukvarudefinierad nätverkshantering.
  • Vi måste införa certifieringar, regleringar och efterlevnadsprocesser för dessa nya och föränderliga nätverk baserade på mjukvarudefinierade IT-resurser.
  • Vi måste skapa en livscykel för det mjukvarudefinierade nätverket (kopplad till livscyklerna för programmen) som med större flexibilitet kan klara av verksamhetens föränderliga behov och hantera dess dataströmmar.

En ny tid gryr, men ingen dager synes än. Företagare som vill ha sitt på det torra satsar redan nu på mjukvarudefinierade system.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi