Home » Teknologi » Virtualisering » En närmare titt på fördelen med att frikoppla företagsnätverk

En närmare titt på fördelen med att frikoppla företagsnätverk

Tech Page One

En närmare titt på fördelen med att frikoppla företagsnätverk

 

Nätverk har alltid haft stor betydelse för datorvärlden. Redan under persondatorernas storhetstid på 1980-talet började vi söka efter nya och spännande sätt att koppla ihop datorerna.

På företagsnivå kallar vi ibland denna tidsperiod för andra generationens plattform – de distribuerade systemens och den billiga programvarans tidsålder. Därförinnan existerade den första generationens plattform, med bautastensliknande system och stordatorer.

Tiden för tredje generationens plattform är inne

Den tredje generationens plattform signalerar slutet på den eviga programvarulicensen (det vill säga ”köp och använd”). Molnbaserade tjänster går hand i hand med företagens införande av öppna standarder, vilket leder till en logisk frikoppling mellan nätverkens program- och maskinvara.

En närmare titt på fördelen med att frikoppla företagsnätverkÄven om vi tagit emot den tredje generationens plattform – och dess tjänster för smarta telefoner, surfplattor och Internet of Things – med öppna armar återstår det en hel del när det gäller nätverk.

Analysföretaget IDC gör följande observation: ”Eftersom nätverken är en del av infrastrukturen påverkas de naturligtvis också [av utvecklingen av den tredje generationens plattform], men förändringarna har historiskt sett tagit längre tid för nätverksinfrastrukturen än för andra delar av IT-infrastrukturen.”

När samma åtgärder för frikoppling som tidigare vidtagits för tjänstebaserade program nu genomförs för nätverkens innersta struktur, ser vi hur mjukvarudefinierade datacenter ger ett mer kontrollerbart, modulärt, flexibelt och mer kostnadseffektivt sätt att hantera IT-driften. Inte bara när det gäller nätverkskomponenter utan också för datorer och lagringsenheter.

Kan man verkligen återuppfinna ett nätverk? 

Det låter som ett märkligt uttalande, att återuppfinna ett nätverk. Det handlar ju bara om ett informationssystem bestående av datorer och stamnät, eller hur? Det är kanske bilden som de flesta användare har, men en väl genomförd separation av nätverksstacken innebär att företagen omedelbart kan spara pengar och lättare anpassa avancerade nätverkslösningar till sina kunders behov.

Enligt analysföretaget IDC bemöts dessa utmaningar bäst ”genom användandet av avancerade nätverkstekniker som SDN, nätverksvirtualisering och virtualisering av nätverksfunktioner”.

IDC anser att öppna standarder, programvara med öppen källkod och frikoppling av program- och maskinvara är det rätta sättet att förändra nätverken. Kostnadseffektiviteten ökar genom en mer finkalibrerad nätverksdrift som svarar mot företagets behov, och därigenom företagets förmåga att hänga med marknaden.

Det finns tydliga tecken på att jämviktspunkten förskjuts i och med att fler använder sig av nätverksvirtualisering, något som blivit allt vanligare – och särskilt då inom större organisationer.

Infrastruktur som kod

Många organisationer hoppas kunna skapa mer agila nätverk genom att använda sig av metoden med infrastruktur som kod. Nätverk förändras genom upplösning, frikoppling och decentralisering – men dessa funktioner kombineras även med ett nytt gruppintegrationslager i den tredje generationens plattform. Om denna process genomförs på ett genomtänkt sätt kommer vi kanske aldrig att behöva en fjärde generationens plattform, det är i alla fall den allmänt accepterade teorin i nuläget.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering