Home » Teknologi » Mobilitet » Effektiv implementering av Windows 10 i en befintlig infrastruktur

Effektiv implementering av Windows 10 i en befintlig infrastruktur

Tech Page One

I see where you're going...

 

För varje gång ett nytt operativsystem installeras uppstår nya administrativa problem, och Windows 10 är inget undantag.

Ett troligt scenario är att du kommer att administrera Windows 10 med hjälp av befintliga verktyg som till exempel System Center Configuration Manager (SSCM). Till detta behöver du installera SCCM 2012 SP1 (eller senare), och med hjälp av klienten får du tillgång till verktygets hanteringsfunktioner. Driftsättning av operativsystem kräver för närvarande anpassning av skript, men från och med nästa version av SCCM som släpps under fjärde kvartalet 2015 automatiseras detta, vilket ger administratören möjlighet att avgöra hur, när och var Windows 10 ska driftsättas.

Observera att Windows 7 Enterprise och Windows 8.x Enterprise inte omfattas av Microsofts erbjudande om kostnadsfri uppgradering till Windows 10.

Windows 10 som tjänst – inte programvara

Effektiv implementering av Windows 10 i en befintlig infrastrukturEn av de största skillnaderna mellan Windows 10 och tidigare operativsystem är att den nya versionen erbjuds som en tjänst och inte som en fristående programvara. Windows 10 uppgraderas och underhålls genom kontinuerliga uppdateringar. Om du ansvarar för en stor uppsättning stationära datorer, bärbara datorer och surfplattor vill du kanske styra över när och hur ofta uppdateringarna installeras för att undvika krångel med maskinvara, drivrutiner och program. Du kan till exempel inaktivera det nya systemets förmåga att dela nedladdade bitar av uppdaterad kod med andra datorer på Internet. Kanske vill du begränsa denna BitTorrent-liknande uppdateringsprocess till endast datorer i det egna lokala nätverket.

Det går även att styra över uppdateringarna på andra sätt. Microsoft erbjuder långsiktig service för verksamhetskritiska system i miljöer som till exempel sjukhus, börser och flygledning, med fokus på säkerhetsfixar och kritiska uppdateringar och så få andra ändringar som möjligt. Servicen för företagen är utformad för att underlätta hanteringen av stationära datorer. Företagen får själva välja om de vill uppdatera först efter att kvaliteten och kompatibiliteten har verifierats på konsumentmarknaden. På så sätt kan företagen låta miljontals slutanvändare testa programvaran åt dem. Alternativet är att helt enkelt slå på automatisk uppdatering.

Säkerhet i Windows 10

Windows Defender är numera standardverktyget för att motverka skadlig programvara, och det går att synkronisera uppdateringarna av virusdefinitionerna över hela arbetsplatsen med hjälp av SCCM. Klientlösenord ses allmänt som den svagaste punkten i företagens säkerhetssystem, vilket lett till framväxten av en rad alternativa inloggningsmetoder, såsom PIN-kod (som kräver att användaren är närvarande) och biometrisk skanning (inklusive igenkänning av ansikten och fingeravtryck).

Windows 10 erbjuder även fortsättningsvis autentisering via Active Directory, dock med den nya möjligheten att logga in på Microsofts molntjänst Azur och tillhörande Azure AD-konton. Detta ger användarna tillgång till olika affärsprogram och molnresurser. Med enkel inloggning får användaren på ett bekvämt sätt tillgång till Office 365, Azure, Microsoft Store och det lokala operativsystemet.

Mer mobilitet

I Windows 10 ingår samma hanteringsfunktioner för mobila enheter som i Windows 8.1. Där ligger fokus på BYOD-scenarion med utökat stöd för företagsägda enheter, inklusive dataskydd i företagsklass, flera användare, VPN-konfiguration och möjlighet till fullständig radering av enheter. Systemet använder sig av en inbyggd hanteringskomponent som kommunicerar med hanteringsservern för att söka efter uppdateringar och tillämpa de senaste policyerna som IT-avdelningen fastslagit.

Windows 10 bjuder på både gammalt och nytt som ger större kontroll och bättre hantering i nya miljöer som till exempel företag med en BYOD-policy. För slutanvändaren innebär detta en minimal utbildningsinsats och för IT-administratören ligger Microsofts flaggskepp äntligen rätt i tiden.

 

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi