Home » Teknologi » Virtualisering » Den nya öppenheten: öppna standarder, agil IT och omvandling

Den nya öppenheten: öppna standarder, agil IT och omvandling

Tech Page One

The World Is Yours

 

Under den industriella revolutionen uppfanns den automatiska svarven, och för första gången någonsin fick människor tillgång till massproduktion av skruvar, muttrar och bultar som kunde användas till alla möjliga typer av bygg- och konstruktionsprojekt.

Plötsligt kunde vem som helst bygga vad som helst. Komponenterna demokratiserade tillverkningsindustrin och ledde även till standardiseringar på många områden. Kort sagt skapades ett nytt slags frihet utifrån tre grundläggande faktorer:

  • Valfrihet
  • Innovation
  • Enkelhet

Om denna förändring hade ägt rum idag hade vi kanske talat om ”ett paradigmskifte” eller kanske ”en helt ny plattform”.

Acceptans för öppna standarder

Den nya öppenheten: öppna standarder, agil IT och omvandlingIdag ser vi en stadig ökning av acceptansen för öppna standarder, öppen design, öppen källkod, Linux och öppna nätverk. Faktiskt så ses öppna standarder som en av de mest produktiva utvecklingsmetoderna för IT-teknik (och i förlängningen många andra typer av produkter). Med undantag för några få tillverkarspecifika lösningar verkar den öppna filosofin med teknikdesign tillgänglig för alla ha vunnit mark i alla läger.

Om man är en anhängare av öppna standarder kan man med rätta hävda att alla företag som väljer standardiserad teknik kommer att kunna välja från ett större utbud av leverantörer och få större flexibilitet när det gäller att ta fram lösningar som passar företagets unika behov.

Företag som är villiga att välja öppna standarder och nätverkslösningar kan utvärdera och köpa utrustning med hänsyn till faktorer som flexibilitet och agilitet istället för att bara nöja sig med att hitta produkter som är kompatibla. Mer om detta finns att läsa i informationsdokumentet Dell och öppna standarder (Dells syn på nätverkshantering).

Teorin är egentligen rätt enkel: genom att dela med oss av våra innovationer till andra gör vi kollektiva framsteg och vinner ny flexibilitet i ett stort antal branscher.

Öppenhet på detta område betyder inte att man helt avsäger sig alla vinstintressen – istället får allt fler möjlighet att skapa immateriell egendom utifrån följande förutsättningar:

  1. alla tillverkar bättre produkter
  2. alla tillhandahåller bättre tjänster
  3. alla kan tjäna pengar på att producera kringtjänster och tillbehör.

Omvandling genom öppenhet

Företag som tidigare varit inlåsta i ålderdomliga system med silobaserade strukturer har nu chansen att gå över till öppna standarder för att uppnå större agilitet. Principen är som sagt inte särskilt märkvärdig; de bakomliggande beräkningarna och teknikerbjudandet är lätta att sätta sig in i.

Företagsarkitekturer som bygger på öppna standarder har förmågan att koppla samman olika komponenter, dela olika komponentelement och samköra de viktigaste dataströmmarna. Branschspecifika IT-system som anammar öppenhet och motarbetar stagnation skapar goda förutsättningar för innovationer och flexibilitet.

Förändringsarbete som en del av kärnverksamheten

I ett framtidssäkrat företag som anammar öppna standarder är förändringsarbete en del av själva kärnverksamheten.

  • När en affärsmöjlighet har identifierats kan ett öppet företag raskt skapa målsättningar, förutsättningar och en handlingsplan.
  • När olyckan är framme är ett öppet företag flexibelt nog att agera, begränsa skadorna och skapa ett nytt fokus för verksamheten.
  • När marknadsvillkoren förändras är ett öppet företag redo för störningar och ställer om verksamheten för att tackla en osäker situation.
  • När marknaden är stabil har det öppna företaget förmågan att se över resurserna och omfördela för att uppnå maximal effektivitet.

Naturligtvis är inte en teknik- eller verksamhetsomställning något man gör i en handvändning. Men det finns hjälp att få på vägen.

Dell menar att öppna nätverk ger företagen ett gyllene tillfälle ”att dra fördel av standardiserade verktyg och program baserade på öppen källkod och expertis från unika konfigurationer, som till exempel kombinationer av nätverkshanterings-, orkestrerings- och automatiseringsverktyg i mjukvarudefinierade arkitekturer.”

Om du anser att ovanstående påstående stämmer, blir det möjligt för dig att bygga ett nätverk som fungerar som både en affärskritisk infrastruktur för daglig drift och en strategisk motor för innovationer. Utöver detta medför en öppen strategi möjligheten att etablera en enhetlig verksamhetsmodell som spänner över både datorer och nätverk, med stark betoning på Linux-baserad utrustning.

”Detta kommer att förvandla arbetssättet hos företag som levererar produkter och tjänster på den globala marknaden”, menar Dell.

Enligt rapporten ”Fifty Shades of Open Networking” från Moor Insights & Strategy har Dell ”den mest omfattande produktportföljen med öppna produkter och en mängd olika alternativ för SDN-implementation. Kunderna kan välja produkter med flera olika operativsystemsalternativ, inklusive Dells eget operativsystem (förinstallerat) eller andra alternativ som installeras via ONIE. Dell deltar och bidrar även till ett flertal projekt för att skapa öppna nätverksstandarder. Dells operativsystem har mer än 13 år på nacken med Web Scale-implementeringar och får sägas fungera som ett skyddsnät. Kunderna kan dra nytta av ett segment som befinner sig under snabb utveckling samtidigt som de kan känna sig trygga i förvissningen om att systemen vilar på en tillförlitlig grund.”

Från investering till låg löpande kostnad

Tack vare nya tjänster som molnbaserade program och lagring slipper många företag göra tunga teknikinvesteringar och får istället flexibilitet till en låg löpande kostnad.

Framväxten av så kallade Big Data-strömmar (ofta relaterade till Internet of Things) skapar nya analysmöjligheter för företagssystemen. Gör du detta på rätt sätt får du statistik, affärsdata att agera utifrån och en omvandling av verksamheten.

Helt plötsligt börjar du se på marknadsnedgångar, nedlagd produkttillverkning och uppsagda tjänsteavtal med helt nya ögon – numera kallar vi detta för positiva störningar.

Det moderna företaget blir inte bättre än kvaliteten på IT-utrustningen. Detta gäller även för den som tillverkar muttrar och skruvar.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Teknologi, Virtualisering