Home » Teknologi » Säkerhet » Den gode, den onde och den fule inom mobil datasäkerhet

Den gode, den onde och den fule inom mobil datasäkerhet

Tech Page One

Den gode, den onde och den fule inom mobil datasäkerhet

 

”Det finns två typer av sporrar, min vän. De som kommer in genom dörren och de som kommer in genom fönstret.” – Tuco, i Den gode, den onde och den fule

Vi spränger gränser och öppnar upp för nya möjligheter när det gäller mobilitet, men vi ställs också inför nya risker.

Den gode – Data rör sig, förflyttas dit de behövs så att personalen alltid kan vara produktiva oberoende av var de är. Kreativiteten flödar, livspusslet med både arbete och fritid går att få ihop och nya affärsmöjligheter öppnar sig.

Den onde – Data rör sig. De skyddas inte längre av murar som hackare måste kämpa sig igenom. De som vill komma åt dessa data behöver nu bara vara bättre än den svagaste länken, fånga upp information som är på väg till slutanvändaren över ett oskyddat nätverk eller stjäla data från en oskyddad mobil enhet.

Den fule – De flesta företag har fortfarande inget fungerande system för att skydda dessa data. Historiskt sett har man skyddat data genom att bygga högre och högre murar för att försvara företagens interna nätverk. Men med så mycket data utanför företagets murar måste informationen skyddas på annat sätt. Alla gamla, konventionella säkerhetsmetoder faller platt i mötet med det mobila flödet av information.

Den gode, den onde och den fule inom mobil datasäkerhetFienderna förnyar sig ständigt och hittar nya vägar för att få tag i informationen de vill ha – de är sporrarna som kommer in genom fönstret. Men det finns innovationer även när det gäller cybersäkerhet. Företag kan idag överlista brottslingar med hjälp av nästa generations metoder som skyddar data, oavsett om de är stilla, rör sig eller används och de är tillräckligt avancerade för att kontrollera åtkomsten till informationen och förhindra obehöriga aktiviteter. Den nya datasäkerhetsmodellen omfattar följande:

Krypterade data som hela tiden skyddar sig själva – Data krypteras från första början och skyddas ytterligare av kontexten, var de än är.  Data kan röra sig fritt och säkert eftersom de kan skyddas så att endast godkända personer kommer åt dem.

Kontextuell åtkomstkontroll – Möjliggör smarta åtkomstfunktioner baserat på dataanalyser. Om du förstår datakontexten kan du ta väl avvägda beslut om när, var, hur och till vem dataåtkomst ska ges.

Insyn – Ger omfattande analyser om var någon får åtkomst till data och kan ge värdefulla insikter och varningar. Med global insyn kan du till exempel se om känsliga data skulle hamna i en del av världen där du inte har någon verksamhet, så att du kan vidta lämpliga åtgärder.

På dagens mobila arbetsplatser är data skatten som framtidssäkrade företag måste slå vakt om. Den gamla modellen där man låste in data bakom stängda dörrar är ungefär som att gräva ned en skatt i vildmarken, där ingen kan dra nytta av den. Nästa generation säkerhetslösningar ger skatten till din personal, utan att riskera att den hamnar i fel händer.

 

 

David Konetski

David Konetski

Som verkställande direktör för slutanvändare Computing Security & Systems Management Solutions på Dell, är David Konetski ansvarig för säkerheten samt hantering av tekniska lösningar för affärsstrategier i Android teknik ,och förbinder en anslutningspunkt över Dells affärsenheterna för att hantera komplexa lösningar. Förutom att vara en del av Dell så ger Konetski sina kunder innovation ledarskap till Dells klient engineering gemenskap. Konetski fick en examen i Electronic Engineering och datavetenskap 1984 och började sin karriär i Dell 1996.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Säkerhet, Teknologi