Home » Teknologi » CAD, Grafik & Design » Centraliserade arbetsstationer ger säker IT och nöjd personal

Centraliserade arbetsstationer ger säker IT och nöjd personal

Tech Page One

12.02 TPO SWE Futured image

 

En kraftfull arbetsstation kan förhöja den anställdas prestationer och produktivitet, men numera behöver den inte vara knuten till en viss fysisk plats. Genom att centralisera arbetsstationerna kan ditt företag öka personalens frihet och mobilitet samtidigt som ni också förbättrar informationssäkerheten.

Det kanske låter som en osannolik kombination i dagens affärsklimat, där många företag oroar sig för att ökad flexibilitet för medarbetarna ska leda till att information ska komma på avvägar. Den goda nyheten är att centraliserade arbetsstationer stärker företaget i båda dessa avseenden, med ökad frihet för dem som jobbar på fältet samtidigt som man säkerställer att säkerheten inte äventyras.

Ökad mobilitet ger nöjdare personal

Office TeamworkEn vanlig missuppfattning är att de höga maskinvarukrav som designprogrammen ställer innebär att dessa användare av arbetsstationer inte kan dra nytta det mobila datoranvändandet som bara fortsätter att öka och öka. Tvärtom kan en ökad centralisering göra det möjligt för medarbetarna att lämna skrivbordet, bli mer flexibla och använda designprogrammen utanför kontoret.

Centraliserade arbetsstationer ger helt enkelt användarna tillgång till program via nätverket. Det finns två huvudmodeller. Dels fjärranslutna arbetsstationer, som utgörs av traditionella arbetsstationer som placerats i ett datacenter istället för på skrivbordet, dels virtuella arbetsstationer som också de används via fjärranslutning, men där en enda maskins resurser delas av flera användare.

En-till-en-anslutning passar bäst för designers och ingenjörer som arbetar med komplicerade datauppsättningar och grafikintensiva program. Med den virtuella modellen får varje användare tillgång till ett eget grafikkort, men delar processorkraften med flera andra.  Den virtuella modellen passar bäst för arbetsplatser där stora volymer av användare kör mindre beräkningsintensiva program, till exempel 2D-modellering i AutoCAD.

Vissa organisationer och medarbetare har redan skördat centraliseringens frukter. Arkitekturfirmor kan till exempel visa upp designförslag under kundmöten och justera dem i realtid.

Även den som jobbar hemifrån kan dra nytta av fjärranslutningen: företaget kan lagra en modell i ett datacenter och göra det möjligt för medarbetaren att koppla upp sin hemdator till en centraliserad arbetsstation och fokusera arbetet på vissa delar av modellen.

Skydda immateriell egendom

En organisation som dragit stor nytta av den virtuella metoden är Roger Williams University i Rhode Island, en institution med över 5 000 studenter. Deras IT-personal använder Dells virtuella arbetsstationer för att ge arkitekt- och ingenjörsstudenterna möjlighet att jobba var de än befinner sig och på vilken enhet som helst.

Systemet stödjer hundratals samtidiga användare av virtuella arbetsstationer, till och med när de använder grafikintensiva program. Det har lett till rejäla besparingar, både vad gäller maskin- och programvara. Centraliseringen gör även att man slipper oroa sig för att förlora data.

Affärskritiska data lagras centralt och säkert i ett datacenter. Tack vare detta kan IT-personalen implementera policystyrd dataåtkomst, där olika typer av information lämnas ut beroende på var användaren befinner sig eller vilket nätverk hon/han använder. Detta gör det även enklare att dra in användaråtkomster, till exempel när en anställning upphör.

Även hanteringen av säkerhetsåtgärderna underlättas av en centralisering. Med en enda central punkt för all hantering kan företaget spara både tid och pengar. Och med centraliserad säkerhetskopiering kan du säkerställa att immateriell egendom inte går förlorad eller sprids till obehöriga, även om en enhet skulle gå förlorad utanför arbetsplatsen.

Sammanfattning:

Centraliserade arbetsstationer är ett resurseffektivt sätt att säkerställa arbetsglädje och produktivitet med hög mobilitet. Vill man höja sina avancerade användares prestationsnivå och flexibilitet är det dags att börja fundera på centralisering.

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: CAD, Grafik & Design, Mobilitet, Teknologi