Home » Teknologi » Programvara » Automatisering i praktiken – så funkar agenter

Automatisering i praktiken – så funkar agenter

Tech Page One

Computer Works

 

Automatisering med hjälp av programvara är kanske ett koncept som måste förklaras mer ingående.

Automatisering av programvara handlar egentligen inte om automatisk programvara. Istället är det ett sätt att beskriva hur automatiska element fungerar inom ramen för större system, program, mindre agentprogram och storskaliga programarkitekturer samt hur de kan programmeras till att producera fördefinierade svar per automatik och tillhandahålla kontroller beroende på olika miljöförhållanden inom ramen för hela systemets driftsflöde.

Analysföretaget IDC påpekar att vi nu har nått fram till en punkt där vi står inför en ökad användning av alltmer specialiserade automatiska hanteringsverktyg i datacentrens nätverk.

Om man använder tekniken på ett intelligent sätt kan man för det första få olika enheter i ett mjukvarudefinierat datacenter att samspela effektivt och för det andra separera beräknings- och lagringsdelarna i IT-stacken för att uppnå maximal effektivitet.

Viktigt steg på vägen mot automatisering

Employees in office lobbyIDC anser att en övergång till specialverktyg är ett av de viktigaste stegen på vägen mot heltäckande hantering och automatisering. Så fort som företagen ser effektivitetsvinsterna med att använda dessa specialverktyg kommer de att lyfta blicken och skifta fokus till de större frågorna.

”Detta illustreras också av de befintliga automatiseringsnivåerna inom IT-infrastrukturer och nätverk i allmänhet. Graden av automatisering är mycket högre i direktanslutna nätverk än i den övergripande IT-infrastrukturen”, skriver IDC.

Hur automatisering yttrar sig

Kontroller för programstyrd automatisering är en viktig del av de intelligenta nätverksinfrastrukturerna i det moderna mjukvarudefinierade datacentret. Enklare automatisering hanterar kärnövervakning och rapportfunktioner, medan mer avancerad automatisering även försöker åtgärda felen när de uppstår (på en grundläggande nivå).

Sådana problem behöver inte alltid vara av mekanisk natur. Snarare rör det sig om att omdistribuera och omkanalisera data för att undvika flaskhalsar när och om de uppstår.

Fem viktiga trender

Vi ser just nu ett teknikskifte där det moderna mjukvarudefinierade datacentret växer fram. Fem trender spelar viktiga roller här, och automatisering är givetvis en av dem:

  1. Automatisering
  2. Mjukvarudefinierad nätverkshantering (SDN)
  3. Nätverksvirtualisering (inklusive NFV)
  4. Öppna nätverksstandarder
  5. En heltäckande infrastrukturhantering

Ett rimligt antagande är att företagen snabbt kommer att anamma SDN, öppen nätverkshantering, virtualiserade nätverksfunktioner och alla närliggande trender inom automatisering och heltäckande infrastrukturhantering. Dock måste vissa villkor uppfyllas först, i både för individuella användarfall och på bred front över hela marknaden.

Försiktig ökning av antalet automatiseringar

Enligt IDC tycks den allmänna inställningen till automatisering vara att företagen ”skyndar långsamt”. En färsk undersökning visar att 56 procent av respondenterna vill automatisera sin IT-utrustning till viss del. Bara 3 procent tänker automatisera till stor del.

Men kan man verkligen kalla automatiseringskontroller för agenter? Ja, med ett virtuellt, mjukvarudefinierat synsätt som är helt frikopplat från den fysiska världen så är de ju faktiskt det. Det finns en enklare fråga att ställa: Kommer automatiseringskontroller att bli en normal del av framtida nätverk? Svaret är: Ja.

 

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Programvara, Teknologi