Home » Teknologi » Konvergerad infrastruktur » Argumentet för mjukvarudefinierade datacenter

Argumentet för mjukvarudefinierade datacenter

Tech Page One

Innovations in technology

 

Det är lätt att glömma varför vi började titta närmare på trafiken och arkitekturen i det mjukvarudefinierade datacentret. Hittills har vi mest fokuserat på att förklara hur datalagring, bearbetning och intelligenta nätverksresurser nu kan styras minutiöst. Men vad är det som har drivit på utvecklingen mot en mer virtuell och abstrakt värld?

Programvaran i fokus

Till syvende och sist handlar det om program. Eller snarare om hur man ska kunna förse de affärskritiska programmen med den kapacitet de behöver för att klara både toppar och dalar med bibehållen effektivitet.

I grunden handlar det om att skapa en miljö där programvaran själv kan styra över resursförbrukningen. Det kommer fortfarande att behövas mänskliga nätverkstekniker som övervakar genomströmningen i enheterna, men i den mjukvarudefinierade eran har programvaran fått ökad betydelse när det gäller att effektivisera driften.

Ny dynamik och flexibilitet

Argumentet för mjukvarudefinierade datacenter – BODY TEXT IMAGE (22)Det mjukvarudefinierade datacentret tillhandahåller ett helt nytt beräkningslager i infrastrukturen, och därmed ny dynamik och flexibilitet. Dynamiken är ett resultat av förmågan att definiera och sammanföra både nätverkslagret och de mekaniska komponenterna på ett effektivt sätt. Till exempel kan det handla om att få nätverksswitchar att samverka med intelligenta funktioner för automatisering och hantering.

Det finns också en inbyggd elasticitet när det gäller datacentrets förmåga att hantera anslutningar, säkerhetsfrågor och prestandahantering. Rent historiskt har sådana egenskaper varit hårt knutna till inbyggda maskinvarukomponenter, men idag kan funktionerna tillhandahållas av programvara på ett mer kontrollerbart och avgränsat sätt.

Men varför behöver vi egentligen hårdare styrning och tydligare definitioner? En bra fråga som får samma svar som frågan tidigare. Det handlar om program. Med ett mer modulärt, specialiserat, effektivt och programmerbart nätverk blir det möjligt att skapa en plattform som prioriterar programvaran framför all annan IT. Programvaran har hamnat i fokus.

En enkel ekonomisk kalkyl

Egentligen är det en rätt enkel ekonomisk kalkyl: program med högre prestanda ger nöjdare kunder, vilket i slutändan leder till högre vinster.

DevOps-nätverkstekniker och -systemadministratörer (sysadmin) kommer att få nyckelpositioner i arbetet med att sjösätta det mjukvarudefinierade datacentret, eftersom de styr över de datorstrukturer som möjliggör de olika affärsmodellerna. I praktiken innebär detta ett behov av att göra om elastiskt provisionerade och intelligent partitionerade resurser till dynamiska beräkningspooler med tydligt definierade hanteringsfunktioner som kan programmeras på distans.

Mjukvarudefinierat kräver ändå sin maskinvara

Självklart så kommer man fortfarande att använda maskinvara i det mjukvarudefinierade datacentret. En del maskinvaruleverantörer har förstått vartåt det hela lutar och bygger redan från början in programvara som förinstallerats, certifierats, konfigurerats och testats i sina enheter, detta för att uppfylla behoven hos den mjukvarudefinierade och molnbaserade digitala värld som håller på att utvecklas.

Vad man kan ta med sig från texten ovan är att vi tillsammans skapar en bättre värld för programvaran (och i förlängningen också oss själva), förutsatt att vi först får den rätta tekniken på plats i botten. Det finns givetvis många komplexa utmaningar att ta hänsyn till på vägen, men allt tyder på att ansträngningen kommer att betala sig i slutändan.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Konvergerad infrastruktur, Teknologi