Home » Teknologi » Mobilitet » 6 lektioner från BYOD

6 lektioner från BYOD

Tech Page One

Hur är det med vågen Bring Your Own Device? Fenomenet som annonserades som en flodvåg, har slutligen förankrat sig i näringslivet, men inte utan att rubba ett antal bestämda regler och genom att integrera – ofta – nya risker inom ramen av RSSI.

Det är intressant att mäta hur attityden gentemot fenomenet varierar beroende på storleken på berörda företag, men också deras bransch eller IT-kultur. Totalt förbud, definition av en rad godkända terminaler, CYOD-politik eller öppet för ”anything goes”… Många svar har observerats på marknaden och som alla försöker att erbjuda en enhetlig och effektiv ram för detta intrång i den personliga världen inom yrkeslivets universum. Här följer 6 lektioner om hanteringen av personliga enheter i företaget.

 

 

Dell

Dell

Dell ger länder, samhällen, kunder och människor möjlighet att överallt använda teknik för att förverkliga sina drömmar. Kunder litar på oss att vi levererar tekniska lösningar som hjälper dem att göra och uppnå mer, oavsett om de är hemma, på jobbet, skolan eller var som helst i deras värld. Läs mer om vår historia, syfte och människorna bakom vår kundfokuserad strategi.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, Teknologi