Home » Teknologi » Mobilitet » 5 måsten för en säker mobilitetsstrategi för företaget

5 måsten för en säker mobilitetsstrategi för företaget

Tech Page One

5 must-haves for a secure enterprise mobility strategy- Main Article Image

 

Mobil teknik hjälper medarbetarna att kunna ge sig ut på fältet och ger stora fördelar för både personalen och företaget som helhet. En strategi för maximal nytta av mobilitet är emellertid bara så stark som dess svagaste punkt – och de högsta cheferna måste prioritera informationsstrategin.

Fokus på säkerhet innebär att dina medarbetare kan gå in på företagets nätverk för att ha kontakt och samarbeta. Det innebär också att de högre cheferna kan känna sig trygga med att en ökad mobilitet inte innebär en ökad risk för dataläckage. Så, hur ser en säker mobilitetsstrategi för företaget ut? Vi föreslår följande fem aspekter att ta i beaktande.

1. Inse att användarerfarenhet verkligen har betydelse.

5 must-haves for a secure enterprise mobility strategy-Body Text ImageDet är ingen idé att skapa en mobilitetsstrategi för företaget om användarna inte kan få ut maximalt av sina enheter. Vissa företag köper in smarta telefoner och surfplattor från godkända leverantörer. Andra låter medarbetarna använda sina egna enheter. Man kan också välja en medelväg där företaget står för tekniken medan man låter medarbetarna använda sina egna appar.

Det viktiga är att vara konsekvent. Medarbetarna måste få veta vad som gäller och vilka typer av aktiviteter som går över gränsen. Ta reda på vilka hjälpmedel, som exempelvis appar och kameror, som medarbetarna behöver i sitt dagliga arbete och följ en konsekvent linje i användningen av olika funktioner för personligt bruk.

2. Sätt inte erfarenhet framför säkerhet

Det krävs en försiktig avvägning mellan hantering av säkerheten och användarupplevelsen. Enligt Forrester har dock konsumentens tidsålder medfört att makten har övergått till att ligga i användarens händer. Företagsledare måste enligt Forrester se till att kontrollmekanismerna förbättrar användarupplevelsen, snarare än försämrar den.

Forrester uppmuntrar företag att öka från maximala kontroller snarare än att minska från maximala inställningar. Undersökningsföretaget säger att chefer som inför en mobil strategi endast bör införa kontrollmekanismer fram tills dess att miniminivån för en hållbar säkerhet uppnåtts. Kort sagt måste säkerheten göra det möjligt att samarbeta.

3. Använd rätt verktyg på rätt plats

Möjliggörande handlar om att använda verktyg som gör det lättare för dina medarbetare att få tillgång till information på ett tryggt och säkert sätt. Om ditt företag redan har en bra policy för användarbeteende kan ni sedan använda specialiserade verktyg för att ge både distansarbetarna och cheferna på huvudkontoret sinnesro.

Ett verktyg som skydd mot dataläckage förhindrar till exempel avsiktliga eller oavsiktliga överföringar av data från en mobil enhet. Tekniker för nätverkssäkerhet skyddar å andra sidan dina distansarbetare från risker i form av virus och spionprogram.

4. Se till att alla data hålls bakom lås och bom

Med rätt mobilitetsstrategi kan fler av dina medarbetare komma ut från kontoret och arbeta från vilken plats som helst. Molnet gör att dina mobilanslutna medarbetare kan utnyttja information på ett bättre sätt än någonsin förut. Men vad skulle hända om någon annan, via en olyckshändelse eller genom intrång, skulle lägga vantarna på enheten?

Kryptering har en central roll i att hjälpa ditt företag att skydda sin information även om enheten blir stulen och en medarbetare har glömt att använda ett lösenord. Att se till att kryptering är en del av företagets mobila strategi innebär att alla data krypteras och att det interna teamet kan hantera säkerhetsprocessen på ett säkert sätt.

5. Gör strategin till ett ständigt pågående arbete

Hackare upphör aldrig med att hitta sätt att komma åt dina svaga punkter och inte heller företagsledare bör någonsin tro att deras jobb är slutfört. En stark policy för mobil säkerhet på företaget som omfattar erfarenhet, kontrollmekanismer, teknik och kryptering kan alltid förfinas och förbättras.

Se till att din interna säkerhetspersonal känner till alla de senaste cyberhoten. Ta hjälp av externa experter som kan hjälpa er att hålla er uppdaterade på detta. Här kan en pålitlig teknikpartner vara till stor hjälp i att utveckla en säkerhetsstrategi som lever upp till kraven i den moderna digitala tidsåldern.

För att veta mer om framtiden för mobil säkerhet, klicka här.

 


 

Referenser:

Forresters undersökning: http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/the-future-of-mobile-secu-q2.pdf

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Mobilitet, PC lifecycle management, Teknologi