Är du redo för programvarustyrda eran?

IDC tillfrågade företagen i Europa att få en djupare förståelse för hur deras IT-funktioner fungerar. De fann ett direkt samband mellan IT-innovation och affärsresultat, och bekräftade att det är viktigt att organisationer investerar i innovativa tekniker som integrerade system som en del av sin IT och affärsförändringsstrategi. Se hur din organisation kan jämföras.