Home » Future-Ready » Så här kommer dagens personalstyrka att förändras under de kommande fem åren

Så här kommer dagens personalstyrka att förändras under de kommande fem åren

Tech Page One

How today’s workforce will change in the next five years-Main

 

När IT förändras och blir mer flytande när det gäller dess behov och leveranser måste även personalstyrkan förändras och anpassas till denna nya flytande modell.  Det som var tradition i den gamla cementerade kontorsbyggnaden har fått lämna plats för modeller med anställda på distans och data överallt. Därför måste vi ställa oss den svåra frågan var vi kommer att vara inom de närmaste fem åren? När du kombinerar en personalstyrka på distans med digital förvandling av verksamheten blir riskerna för både företaget och dess personalstyrka tydliga.  Företag börjar fokusera mer på internetrelaterade tekniker för både kärnverksamhetens program och kommunikation – de inser att personalstyrkan allt mer arbetar på distans och på språng. Omfattningen av denna förändring kan vara mycket traumatiskt även för de mest progressiva företag.

How today’s workforce will change in the next five years-BodyVisst finns det tekniska utmaningar för att skapa en mer mobil personalstyrka och öka nyttjandegraden av Internet of Things (IoT), Big Data och molnbaserade resurser – men den verkliga utmaningen ligger i balansen mellan bärbarhet, säkerhet och bekvämlighet. När nästa generation IT-proffs börjar träda in på arenan är de redo för en bärbar livsstil. De är vana vid on-demand-tillgång dygnet runt från deras enheter och de tar med sig samma förväntningar och mentalitet till arbetsplatsen. Det här innebär att företag har ett val. De kan omfamna den här nya personalstyrkan och dess icke-traditionella krav, eller försöka stoppa den och gå tillbaka till en mer klassisk verksamhetsmiljö.

Som historien har visat är det nästan omöjligt att stoppa förnyelseprocesser, så dagens företag bör inte försöka begränsa eller stoppa dessa förändringar om de inte vill se sina företag gå under. Målet idag och i framtiden är att hitta rätt lösningar som är flexibla nog att möjliggöra detta nya fokus på modeller för bärbarhet och data var som helst och samtidigt hantera den oro som följer därav i denna digitala era.

När traditionella enheter som tidigare har skyddat vår verksamhet fortsätter att långsamt blekna bort kommer kravet att gälla nya tekniker och fokus på att skydda, säkra och behålla företagsdata vid mobilt arbete.  Flexibla slutpunkter för användare som kan ansluta till data och applikationer på språng kommer inte att vara en önskan, utan ett måste. Användarna kommer helt enkelt att förvänta sig att de data och de applikationer de arbetar med ska vara tillgängliga på alla plattformar med samma funktionalitetsnivå. Transparenta säkerhetskontroller som gör det möjligt för slutanvändare att få tillgång till data och som inte begränsar dem kommer att krävas. Fokus kommer att riktas in på att göra saker möjligt för användarna istället för att begränsa dem. Det här är ett fundamentalt skifte för företag och deras beslutsfattare måste inse det.

Upptäck de senaste tekniktrenderna och insikterna för att hålla dig i framkant av utvecklingen. Klicka här för att ta reda på mer om hur man bygger morgondagens personalstyrka idag.

 

Clive Longbottom

Clive Longbottom

Clive Longbottom har varit branschanalytiker i runt 25 år. Som utbildad kemiingenjör ser han allt i termer av processer. Clive har innehaft flera olika roller i mellanstora och stora organisationer vilket gett honom stor förståelse för vad en organisation behöver – och det är inte en outsläcklig törst efter teknik. Clive ser på allt från utgångspunkten ”Vad kan det här göra för mig, min avdelning, min organisation och för värdekedjan?”. Det gör det möjligt för honom att vaska fram den verkligt viktiga, ofta basala tekniken, ur den mer eleganta men ändå mindre användbara.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Future-Ready, Workforce Transformation