Home » Future-Ready » Funktionella köpare: de nya IT-påverkarna på arenan

Funktionella köpare: de nya IT-påverkarna på arenan

Tech Page One

Functional buyers - the new IT influencers-Main Article Image

 

En av de vanligaste missuppfattningarna är att IT-chefen är ensamt ansvarig för IT-inköpen inom verksamheten. Det är en myt som färgar av sig på teknikbranschen och påverkar såväl försäljningen av system och tjänster som anammandet av dessa tekniker inom värdbranschen.

IT-inköpen är i själva verket ett mycket mer nyanserat arrangemang. Den digitala transformationen har åtföljts av en decentralisering av IT-inköpen, så till den grad att enskilda individer inom hela företaget kan köpa IT på begäran, ofta med eller utan IT-chefens godkännande.

I detta nya arrangemang spelar funktionella köpare en avgörande roll genom att hjälpa organisationen att bedöma den nya teknikens värde innan den inhandlas och implementeras. Så hur kan organisationerna på bästa sätt utnyttja dessa funktionella köpare och vad blir konsekvensen av den här rollen för IT-anskaffandet, både idag och i framtiden?

Förstå bakgrunden till hur den funktionella köparen växt fram

Functional buyers - the new IT influencers-Body Text ImageEn undersökning från Bain & Company antyder att nästan en tredjedel av teknikköpkraften redan har flyttat ut från IT-avdelningen. Molnet har varit en enorm bidragande faktor genom att hjälpa chefer utan teknikansvar att köpa system och tjänster på begäran.

Bain & Company pekar även på en åtföljande omläggning vad gäller vilken tekniktyp som inhandlas. I stället för att satsa på traditionella IT-system satsar nu allt fler organisationer sina IT-utgifter på nya digitala arbetsflöden såsom mobil annonsinriktning och leverans.

De 1,5 biljoner dollar som investerades i marknadsföring och kommunikation världen över år 2012 förväntas uppgå till 1,7 biljoner år 2017, rapporterar Bain & Company. Två tredjedelar av den tillväxten kommer att komma från nya digitaliserade arbetsbelastningar – och de företagsledare som bäst förstår dessa arbetsbelastningar kommer inte från IT-avdelningen, utan snarare från marknadsförings-, ekonomi- och personalavdelningen.

Säkra en god position för företagsledaren inom affärsgrenen

Denna utgiftsomläggning har följaktligen en konsekvens för IT-chefens roll. IT-ledare måste anamma denna omläggning genom att lägga mindre tid på driftrelaterade problem i anslutning till traditionell IT och mer tid på att hjälpa företaget att på bästa sätt utnyttja den teknik som funktionella köpare tänker köpa.

Gartner refererar till denna omläggning som bimodal IT, där IT-cheferna måste fördela sin tid effektivt mellan driftrelaterade frågor och själva övergången. Funktionella köpare kan spela en nyckelroll genom att underlätta denna omläggning. De här ledarna inom respektive affärsgren förstår sina specifika företagsbehov och de vet att molnet kan hjälpa till att säkra tjänster snabbt och på begäran.

Genom att arbeta tätare tillsammans kan IT-chefer och funktionella ledare sammanföra sina två expertområden, dvs. styrning för IT-cheferna och företagsbehov för de funktionella ledarna. Smarta IT-chefer förstår att omläggningen redan är igång, och så gör även säljarna av ledande teknik som säljer produkter till dessa funktionella köpare.

Bygga en mer engagerad framtid för IT-anskaffning

Omläggningen mot funktionella köp och IT-chefens förändrade roll förklarar varför så mycket av litteraturen om IT-styrning är inriktad mot termer som åtaganden, kommunikation och samarbete. Moderna företag måste prata om IT.

Det finns, trots allt, mer att välja på vad gäller system och tjänster än någonsin – och den tekniskt kunniga affärsgrensledaren förstår teknikens potential mer i detalj än IT-proffset. Framväxten av den funktionella köparen kan vara en god nyhet.

Ledande IT-chefer ser kraften i den här trenden och placerar ut kontoansvariga inom IT-avdelningen i nära anslutning till verksamheten för att fullt ut förstå deras behov. Det som framträder är en ny modell av IT-påverkan, där företag och IT arbetar i harmoni för att skapa bättre lösningar för de interna användarna och de externa kunderna.

Upptäck de senaste tekniktrenderna och -insikterna för att hålla din personalstyrka i framkant av utvecklingen. Klicka här för att ta reda på mer om hur man bygger morgondagens personalstyrka idag.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Future-Ready, Workforce Transformation