Home » Future-Ready » Fem sätt som programvarudefinierad lagring kan öka företagets tillväxt på

Fem sätt som programvarudefinierad lagring kan öka företagets tillväxt på

Tech Page One

Programvarudefinierad lagring (SDS) är en del av en större branschtrend som inbegriper programvarudefinierad nätverkshantering (SDN). Syftet med programvarudefinierad lagring, precis som med SDN, är att ge företagsledare flexibla hanteringsmöjligheter genom programanvändning. Lagringsresurser som inte begränsas av ett fysiskt system kan användas mer eektivt och driften kan förenklas genom automatiserad, policybaserad hantering. Det ger möjligheten att använda ett enda program för att kontrollera en delad lagringsresurs som körs på standardmaskinvara.

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Future-Ready