Home » Future-Ready » Den europeiska personalen: 10 arbetsplatstrender för år 2017

Den europeiska personalen: 10 arbetsplatstrender för år 2017

Tech Page One

The European employee 10 workplace trends in 2017-Main Article Image

 

Ny teknik håller på att introduceras på arbetsplatsen, och det går snabbare än någonsin tidigare. Dessa system och tjänster ändrar människors sätt att arbeta, deras uppfattningar om arbetsgivaren och hur arbetsuppgifterna kommer att se ut i framtiden. Här undersöker vi de 10 viktigaste arbetsplatstrenderna i Europa under 2017 med hjälp av Dells och Intels undersökning om framtidens arbetsplats.

1. Tillgång till god teknik är avgörande

Nästan två av fem franska respondenter kan tänka sig lämna ett jobb på grund av undermålig teknik, medan en femtedel av personalstyrkan i Storbritannien och Tyskland skulle lämna ett jobb på grund av begränsad IT. Distansarbetande personal och personal ur millenniegenerationen i Storbritannien är mer benägna att sluta på grund av undermålig teknikstandard, och sju av tio medger att tekniken påverkar deras arbetsval.

2. Riktiga relationer spelar också roll

En stor majoritet (72 %) av de tyska respondenterna föredrar kommunikation ansikte mot ansikte med kollegerna framför distanskommunikation. Nästan tre fjärdedelar (74 %) uppger att goda relationer är avgörande för samarbete.

3. Hemtekniken är ofta vägledande

The European employee 10 workplace trends in 2017-Body Text ImageHälften av de tyska respondenterna och så många som 38 % av de franska och 36 % av de brittiska tror att hemtekniken överträffar arbetssystemen. Nästan hälften av de franska respondenterna använder inte arbetsenheterna för personligt bruk. Och väldigt få av de brittiska respondenterna ser sina företag som pionjärer när det gäller tidigt anammande av innovativ teknik, oavsett företagsstorlek.

4. IT-förverkligat distansarbete är här för att stanna

Den unga franska personalstyrkan ser ett starkt samband mellan distansarbete och förbättrad livskvalitet. I Tyskland är 94 % av de distansarbetande nöjda med sina jobb. Samtidigt upplever mer än hälften av de brittiska distansarbetare (63 %) att de får rätt tekniksupport.

5. Distansarbetare har annorlunda teknikbehov

Förbättrad arbetsplatsflexibilitet påverkar personalens upplevelser. Så många som nio av tio distansarbetare i Frankrike säger att teknik skulle ha inverkan på deras yrkesval, jämfört med 81 % av de som arbetar på kontor.

6. Kontoret är fortfarande avgörande

Trots att arbetsplatsflexibilitet är uppskattat presterar hälften av de tyska respondenterna (53 %) fortfarande bäst vid kontorsskrivbordet. De flesta brittiska arbetstagare presterar också bäst på kontoret, men den brittiska millenniegenerationen är mer intresserade av distansarbete när de letar jobb och 38 % menar att de arbetar bäst på distans.

7. Teknikbuggar tar död på arbetsplatseffektiviteten

Nästan hälften (48 %) av de franska respondenterna säger att långsamma enheter, felbemängda program och trasig teknik är den största tidsslukaren på jobbet. Färre än en av fem placerar teknik på listan över de saker som de är mest nöjda med på jobbet.

8. Smarta enheter är i uppbyggnadsfasen

Rörlighet och smarta kontor kan vara avgörande för framtida framgång men det är fortfarande långt kvar. Tyskarna förlitar sig fortfarande på traditionella kontorsprodukter som fasta telefoner (används av 77 %) och stationära datorer (71 %). De flesta (55 %) tyskar räknar inte med att arbeta på mer sofistikerade kontor under de kommande fem åren.

9. Personalen är redo för VR

Två tredjedelar av (66 %) av de franska respondenterna, i synnerhet distanspersonalen (82 %) och millenniepersonalen (78 %) är redo att använda sig av AR och VR på jobbet. I Storbritannien är tanken på att använda AR och VR i problemlösningssyften (27 %) och utbildning (23 %) en spännande framtidsutsikt för millenniegenerationen.

10. Automatisering kan förbättra arbetet

Mer än (69 %) av de franska respondenterna uppger att AI skulle kunna göra deras arbete enklare, inklusive 84 % av distansarbetarna och 77 % av millenniegenerationen. Distansarbetare (50 %) och millenniepersonal (54 %) i Storbritannien instämmer också i högre grad i att deras arbete skulle kunna underlättas med hjälp av AI, speciellt genom eliminering av repetitiva arbetsuppgifter.

Arbetslivet fortsätter att förändras och smarta företag förbereder sig idag. Upptäck de senaste tekniktrenderna och -insikterna för att hålla dig i framkant av utvecklingen. Klicka här för att ta reda på mer om hur man bygger morgondagens personalstyrka idag.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Future-Ready, Workforce Transformation