Home » Future Ready Enterprise » Fem sätt att förvandla din IT-personal till innovatörer

Fem sätt att förvandla din IT-personal till innovatörer

Tech Page One

5 ways to transform your IT staff into innovators-Main Article Image

 

En tjänstebaserat arbetssätt kan hjälpa ditt företag att planera för framtiden med större tillförlitlighet. I en tid av ständig förändring är denna tillförlitlighet ett fantastiskt mervärde –även om konsultation av pålitliga experter också kan öka personalens produktivitet.

I en tidigare artikel för Tech Page One, beskrev vi hur ett tjänstebaserat arbetssätt kan ge kraft åt företaget. I den här artikeln visar vi hur ett samarbete med rätt konsultpartner kan hjälpa din IT-personal att bli förändringsombud.

Ett tjänstebaserat arbetssätt innebär att din IT-personal har större möjligheter att fokusera på de strategiska projekt som kan hjälpa till att driva innovation och som kan ge din organisation en konkurrensfördel på lång sikt. Nedan beskriver vi fem viktiga sätt för att förändra din personal till innovatörer.

1. Kapa banden till dagliga verksamhetsuppgifter

5 ways to transform your IT staff into innovators-Body Text ImageIDC ägnade fem år till att undersöka hur mycket tid som läggs på olika IT-uppgifter och svaret är alltid detsamma: 80 % på dagliga rutinuppgifter och bara 20 % på innovation. Undersökningens upphovsmakare säger att en 80:20-tidsfördelning hindrar innovation som kan leda till konkurrensfördelar i vår digitala värld.

Beslutsfattare inom IT måste hjälpa sina IT-avdelningar att genomföra ett skifte. Genom att övergå till ett tjänstebaserat arbetssätt kan IT-cheferna hjälpa sin personal att fokusera på uppgifter som verkligen ger värde åt företaget. En bra konsult kommer att lätta på din börda och hjälpa ditt IT-team att ta sig vidare bortom verksamhetsfrågor.

2. Växla från att övervaka system till att samarbeta med människor

Om ditt IT-team tillbringar för mycket tid i datacentret kommer de inte att kunna förstå företagsanvändarnas verkliga krav. Framgångsrika IT-chefer förstår att leveransen av värdefulla system föds ur affärsengagemang.

En expertkonsult kan hantera systemövervakning och hitta sätt att hjälpa ditt företag att automatisera och dirigera era IT-resurser. När verksamheten jobbar mer effektivt tack vare ett tjänstebaserat arbetssätt kan ditt teknikteam fokusera på att lämna datacentret och ta tag i verkliga affärssamarbeten.

3.

Din IT-avdelning använder fler system och tjänster än någonsin tidigare. En IT-chef som inte erbjuder de lösningar användarna behöver riskerar att bli omkörd, eftersom företagets enheter använder molnet för att köpa sina egna verktyg.

Ett tjänstebaserat arbetssätt kan hjälpa dig få grepp om det större ekosystemet med system och partners som alla organisationer kräver i vår moderna tid. En pålitlig extern partner kan ge dig tillräckligt med tid och kapacitet för att tryggt omfamna ny teknik, från virtualisering till samarbete.

4. Gå från problemsökning till erfarenhetsuppbyggnad

Nya enheter och tjänster kommer att fortsätta bombardera verksamheten. Tänk på den mängd mobilitets- och samarbetsverktyg som redan finns, och potentialen för ytterligare förändring tack vare Internet of Things.

Din betrodde partner kan hjälpa ditt IT-team att modernisera – och möjligen även migrera – dina system när nya tekniker dyker upp. Med ett tjänstebaserat arbetssätt kan ditt IT-team börja utvärdera hur appar och big data kan användas för att bygga mer engagerande kundupplevelser internt och externt.

5. Hitta nya roller för att tryggt kunna omfamna framtiden

Ett tjänstebaserat arbetsätt kan komma som en chock för IT-proffs. Personal som har spenderat merparten av sina karriärer på att mixtra med teknik kan känna att flytten mot engagemang och innovation står för ett enorm kulturförändring.

När ditt företag arbetar för att definiera den här nya arbetsmodellen, kan du behöva hitta nya roller för befintlig IT-personal inom IT-avdelningen. Ett tjänstebaserat arbetssätt kommer att hjälpa dig definiera dessa roller och säkerställa att den dagliga verksamheten täcks upp samtidigt som nya, kreativa lösningar införs.

Ta reda på mer om hur du kan utveckla ditt affärsvärde genom att installera tjänster och hur ett tjänstebaserat arbetssätt förstärker din verksamhet.

 


 

Referenser:

http://www.techpageone.co.uk/future-ready-enterprise-uk/services-led-approach-empowers-business/

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Future Ready Enterprise