Är ditt företag redo för framtiden?

För att få en helhetsbild av dagens digitala utveckling utförde IDC en undersökning bland IT-chefer över hela världen. De hittade en tydlig koppling mellan IT-innovation och affärsresultat. Dessutom bekräftade undersökningen att företag med den mest avancerade och framtidssäkra tekniken skapar de bästa förutsättningarna för sina organisationer. Se hur ditt företag står sig i jämförelsen.