Home » Business » Socialt ansvarstagande » Virtuellt frivilligarbete allt mer populärart i en digital, flexibel arbetskultur

Virtuellt frivilligarbete allt mer populärart i en digital, flexibel arbetskultur

Tech Page One

Virtuellt frivilligarbete allt mer populärart i en digital, flexibel arbetskultur

 

Lory Manrique-Hyland ville utföra frivilligarbete med sitt team, men det var svårt eftersom många var så uppbokade med familje- eller arbetsaktiviteter. Så hon och hennes arbetsgivare kom på en idé – tid och kompetens skulle tas direkt från skrivbordet och under arbetstid.

”Jag arbetar hemifrån och jag ville kunna ge på ett meningsfullt sätt – men virtuellt, och jag visste att mina medarbetare ville detsamma. Vi finns i Beijing, Irland och Brasilien”, säger Manrique-Hyland.

Manrique-Hyland arbetar för Dells globala försäljningsverksamhet från sitt hemmakontor på Irland. Hennes uppgift är att identifiera, utveckla och ta vara på nyckelpersoner så att de formar och bidrar till företagets utveckling på marknaden (talent enablement).  ”Jag stöder våra team inom säljsupport och försäljningsverksamhet via utbildning, så jag använde de kunskaperna och skapade ett frivilligt mentorprogram som mitt globala team kan engagera sig i.”

Manrique-Hyland lanserade Dells virtuella pilotprogram för mentorer tillsammans med Sci-Bono Discovery Centre, en av Dells strategiska välgörenhetspartner i Sydafrika. Sci-Bono-programmen hjälper barn att få bättre tillgång till utbildning i matematik, vetenskap och teknik. Via telefonsamtal, videochattar och e-postmeddelanden handledde Manrique-Hyland och andra Dell-volontärer från hela världen Sci-Bono-lärarna så att de kunde fördjupa sina teknikkunskaper.

Virtuellt frivilligarbete allt mer populärart i en digital, flexibel arbetskultur”Att skänka av sin tid och dela med sig av sin kompetens från kontoret är ett helt annat sätt att utföra frivilligarbete. I andra änden av den virtuella mentorverksamheten finns personer som du verkligen hjälper”, säger Manrique-Hyland.

Virtuellt och kunskapsbaserat frivilligarbete är en växande trend för företag i den allt mer avancerade digitala miljön, säger Jenn Friday Jones, ansvarig för socialt ansvarstagande inom Dells Global Employee Engagement-program.

Forbes rapporterar att när Internetgenerationen överväger att söka ett jobb är det viktigaste för dem – utöver lön och andra förmåner – företagets arbetskultur, engagemang i samhällsfrågor, kontorsmiljö samt medvetenhet om mångfald och HR-standarder.

”Vi ser i allt högre grad att folk vill ha företag och chefer som vill ge tillbaka till samhället, i synnerhet den yngre generationen. Så vi bemöter det intresset med en arbetskultur och verktyg som gör det möjligt för vår mångfacetterade och globala medarbetarbas att utföra frivilligarbete”, säger Jones. ”Dells medarbetare kan välja att ge på flera olika sätt – bland annat genom virtuellt och kunskapsbaserat frivilligarbete, som är enklare för personalen att passa in i sin arbetsdag. Dessa valmöjligheter gör Dell unikt.”

På samma gång som folk vill arbeta på företag med goda värderingar får dessa företag, som Dell, skörda vinsterna med att anställa och behålla nytänkande medarbetare som är medvetna om samhällsfrågor.

Två tredjedelar av arbetsgivarna rapporterar att jobbsökande på ingångsnivå med erfarenhet av sociala insatser uppvisar fler färdigheter som gör dem attraktiva att anställa, enligt en studie som publicerats av Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). De tre främsta färdigheterna som nämndes av de svarande var lagarbete (82 procent), kommunikation (80 procent) och förståelse av lokalsamhället (45 procent).

Wells Fargo stöder också frivilligarbete genom att erbjuda en mängd olika valmöjligheter för de anställda, bland annat virtuellt frivilligarbete och ett frivilligprogram med betald ledighet som utvalda medarbetare kan delta i. Enligt en rapport på Wells Fargos webbplats utförde företagets anställda 1,74 miljoner timmars frivilligarbete förra året och har sammanlagt lagt ned 6,4 miljoner timmar på det sedan 2011.

På företagets blogg beskrivs hur datorsystemarkitekten Mark Schaffer tog tillfället i akt att utföra frivilligarbete på distans via Wells Fargos Global Fellows-program. Schaffer kunde ge tekniska rekommendationer till ett New Delhi-företag inom ramen för ett partnerskap som gör det möjligt för yrkesmänniskor att hjälpa människor i fattigdom runt om i världen.

Wells Fargo uppmuntrar sina medarbetare att investera i de samhällen där de bor och arbetar, och erbjuder därför sina heltidsanställda möjligheten att ägna sig åt frivilligarbete under arbetstid. Frivilligarbetet räknas som betald frånvaro från arbetet och skiljer sig från betald ledighet. Medarbetarna kan utföra frivilligarbete åt en lämplig organisation under den tid de annars skulle ha varit på arbetet.

”Vi har tur som arbetar på ett företag som förstår att inte alla anställda kan använda sin lediga tid till frivilligarbete”, förklarar Patty Pannkuk, ytterst ansvarig för medarbetarnas välgörenhetsinsatser och allmännyttiga verksamhet. ”Vår policy för frivilligarbete hjälper till att fylla det tomrummet och gör det möjligt för medarbetarna att stödja sina lokalsamhällen på arbetstid. Den hjälper även till att öka deras kunskap om lokala behov, vilket hjälper både våra medarbetare och Wells Fargo att utveckla en bättre förståelse för hur vi kan göra våra lokalsamhällen starkare och mer framgångsrika.”

Sida vid sida med de formella frivilligevenemang som Dell fortfarande organiserar samverkar de här virtuella och icke-traditionella möjligheterna till frivilligarbete för att engagera medarbetare som är utspridda över hela världen. Detta är särskilt viktigt eftersom allt fler av företagets anställda deltar i  flexibla arbetsprogram som gör det möjligt  att arbeta hemifrån – bland annat Manrique-Hyland och hennes team. Mer än 25 procent av Dells medarbetare deltar i program för flexibelt arbete, en siffra som förväntas stiga till 50 procent år 2020.

”Genom att anpassa villkoren för frivilligarbete efter vår nya flexibla arbetsmodell kan fler personer delta, även om de arbetar på distans. Det i sin tur bidrar till att de känner en djupare samhörighet med Dell, sina medarbetare och samhället”, säger Jones.

Men de verkliga vinnarna i allt det här är företagets ideella samarbetspartner som kan dra nytta av mer frivillighjälp tack vare den digitala tid vi lever i.

Den virtuella mentorverksamheten kompletterar den löpande hjälp som lokala Dell-medarbetare ger till Sci-Bono på plats. Ett exempel från 2014 − Dell-representanter undervisade 1 500 kvinnliga gymnasieelever om IT-karriärer på Girl Learning Day.

”Vårt partnerskap är mer än bara finansiering. Det vi uppskattar mest är stödet från Dells medarbetare. De ger oss teknisk expertkunskap och råd. De verkar som förebilder och rådgivare för eleverna. De har hjälpt oss med planeringen – David Kramer, VD för Sci-Bono”

Under 2014 deltog 54 procent av Dells medarbetare i kunskapsbaserat/ideellt frivilligarbete, vilket uppgick till 390 000 timmar – en ökning från 13 procent av medarbetarna och 215 000 timmar under 2013.

 

 

Heather Wilson

Heather Wilson

Heather Wilson är en författare och medlem av Dell corporate responsibility marketing team.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Socialt ansvarstagande