Home » Business » Entreprenörskap » Vikten av IT-innovationer

Vikten av IT-innovationer

Tech Page One

iStock_000053243226_XXXLarge

 

Innovativa företag förvaltar både personal och teknik

Alla företag vill framstå som innovativa, men skenet kan bedra. Om du frågar valfri person på gatan om hon/han är en bra bilförare så kommer majoriteten att svara ja. Men det räcker med bara en timme i passagerarsätet för att se att självbilden inte alltid stämmer överens med verkligheten. Samma sak gäller för företag: en del vet vad de håller på med medan andra är på väg ner i diket.

Vad är innovation?

Vikten av IT-innovationerVad är då definitionen på ett innovativt företag? Är det ett företag som lägger stora summor pengar på dyra IT-system med alla de senaste prylarna? Är det ett företag som tagit in dyra konsulter för att ta fram en ny företagsidentitet som betonar det innovativa i verksamheten? Eller är det helt enkelt ett företag som använder sin IT-infrastruktur för att ge personalen det stöd de behöver för att kunna driva förändringsarbete? Det räcker inte med att bara ha rätt teknik. Man bör även väga in personalens kompetens och det underliggande ekosystemet.

Hälso- och sjukvården är ett bra exempel på hur man kan få det att fungera. Patienterna tjänar på om sjukhusen kan ge specialistläkarna rätt stöd i arbetet med den senaste tekniken. Teknik som en gång i tiden sågs som science fiction har nu blivit en verklighet. Till exempel kan läkarna nu använda programvara för att underlätta organtransplantationer – de kan söka efter lämpliga organ, kontakta patienter och övervaka deras hälsotillstånd på distans.

Behovet av samarbete

Nu är det sällan som affärbeslut handlar om liv eller död, men samma processer kan tillämpas även ute på företagen. De har samma behov av smidigt samarbete och behöver förstå att tekniken finns till för att underlätta för människorna. Inte tvärtom.

I samband med Dell Tech Innovation Day påpekade James Stikeleather, Chief Innovation Officer på Dell, att innovation handlar om förmågan att ta till vara kunskaper och omvandla dem till kapital med hjälp av värdetänkande. ”Innovationer behöver inte nödvändigtvis bara handla om ny teknik, utan om hur man kombinerar ny teknik med medarbetarnas kunskaper, och hur man använder detta för att skapa mervärde för kunden”, tillade han.

Det räcker inte med att bara skaffa ny utrustning. Däremot kan hastigheten spela en viss roll, inte bara när det gäller fysisk bandbredd utan även när det gäller svarstider gentemot kunder och partners. Idag kan företagen få omedelbar feedback på produkter och tjänster via webbplatser eller sociala medier. Självklart driver interaktionen med kunderna också på innovationerna.

Samverkan

Det finns många olika typer av teknik på ute marknaden idag. Företagen är inte längre bundna av datacentrens begränsningar på samma sätt som tidigare. Molntjänsternas intåg har vänt upp och ned på tänket kring beräknings- och lagringskapacitet genom att erbjuda i princip obegränsad skalbarhet. Tack vare bredbandsutbyggnaden och den omfattande mobiltäckningen har såväl fysiska som geografiska begränsningar försvunnit. Dessutom har den utökade analyskapaciteten gjort det möjligt för företagen att titta närmare på sina kunddata för att göra förutsägelser och fatta verksamhetskritiska beslut.

Allt handlar om att få till den rätta kombinationen. Idag kan företagen inhämta information från en rad olika källor och sedan använda den på ett mer effektivt sätt än tidigare. Självklart handlar det inte bara om data, det gäller också att agera utifrån dessa data i rättan tid. I bakgrunden ska det också finnas en högre säkerhetsnivå som skyddar processerna.

Allt ovanstående är exempel på enskilda verktyg som företagen kan ha nytta av, men det är först när allt integreras i ett enda system som ett företag blir verkligt innovativt. Många tror att de redan är innovativa, men det är inte förrän man har fått rätt blandning av teknik, expertkunskaper och infrastruktur på plats som man märker någon verklig skillnad.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap