Home » Business » Socialt ansvarstagande » VIDEO MED VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Så hjälper Dells Legacy av Good människorna och världen

VIDEO MED VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Så hjälper Dells Legacy av Good människorna och världen

Tech Page One

VIDEO MED VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Så hjälper Dells Legacy av Good människorna och världen

 

För inte så länge sedan träffade jag David Lear, hållbarhetschef på Dell, för att prata om de framsteg som företaget har gjort vad gäller målen i Dell-planen 2020 Legacy of Good.

Det är tydligt att strategierna bakom planen börjar ge resultat. Lear framhöll själv att planen, både internt och externt, har lett till att kunder, leverantörer och medarbetare bättre förstår företagets långsiktiga inriktning.

Företaget har till exempel sparat 53,3 miljoner USD i förpackningskostnader sedan 2009 i anknytning till sina hållbarhetsinitiativ. Vinsten har uppnåtts genom smart design och användning av innovativa förpackningsmaterial som vetehalm, svampar och bambu.

Han var också snabb att påpeka att dessa mål inte bara utgör fördelar för Dell – de visar hur hållbarhet skapar delade värden som kunder, samhällen och världen kan dra ömsesidig nytta av.

VIDEO MED VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR: Så hjälper Dells Legacy av Good människorna och världenFöretagets förpackningsinitiativ syftar till exempel till att göra alla Dells produktförpackningar avfallsfria – vilket betyder att de upphandlas på ett hållbart sätt och är till 100 procent återvinningsbara eller komposterbara. Enligt den senaste årliga Legacy of Good-uppdateringen har företaget uppnått det betyget för två av tre produktleveranser. Lear tillade att alla surfplattor och ungefär 92 procent av de bärbara datorerna levereras i 100 procent återvinningsbara förpackningar och de flesta andra försändelser består åtminstone till en viss del av återvinningsbara material.

Förutom paketering framhäver Lear företagets energieffektivitetsmål som ett utmärkt exempel på hur Dells mål faktiskt är till fördel både för kunder och miljön. Kunderna förbrukar inte bara mindre el, de lämnar också ett mindre koldioxidavtryck (utsläpp av växthusgaser är ofta ett resultat av elproduktion).

Från lägre total ägandekostnad till innovation, högre produktivitet och bättre balans mellan arbetsliv och privatliv − de bästa målen för ett företags sociala ansvar är de som på en och samma gång skapar sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Lear anser att det är Dells fokus på kunden som har lett till det här tillvägagångssättet. Han säger rent ut att den viktigaste lärdomen efter två års arbete med Legacy of Good-planen är att allt ska påbörjas och avslutas med kunden i åtanke. Eftersom allt faller tillbaka på frågan ”Hur kan detta ge mervärde?” anser han att programmet går i rätt riktning.

 

 

Stephen M. Roberts

Stephen M. Roberts

Stephen Roberts är Dells hållbara marknadschef. I sin roll, främjar han "allt som är grönt" för leverantörer av tekniklösningar, med fokus på sambandet mellan teknik och mer hållbara resultat för näringsliv och samhälle. Sociala och miljömässiga frågor har varit i fokus för Stephens yrkeskarriär ända sedan han hjälpte med att bidra till lanseringen av amerikanska återvinningsdagen 1997. Innan han kom till Dell var han Vice President på EnviroMedia social marknadsföring, där han hjälpte till vid behandlingen av olika reklambyråer och PR.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Socialt ansvarstagande