Home » Business » Produktivitet » Undvik IT-limbo med företagsanpassad teknik

Undvik IT-limbo med företagsanpassad teknik

Tech Page One

Undvik IT-limbo med företagsanpassad teknik

 

Den påverkan som den nya affärstekniken har haft på företagens IT-miljöer kan endast jämföras med persondatorns eller Internets genomslag.

IT-avdelningarna står inför ett vägval. Å ena sidan finns det traditionella sättet att sköta IT-driften, baserat på tillgångar och användning, med vattenfallsutveckling och långa löptider för projekten.

Å andra sidan finns den nya affärstekniken där affärsbehoven styr IT-användningen och valet av utrustning.

Företagsledningen ställer större krav på IT-avdelningen än tidigare, driver själv förändringsarbete och tar till och med in extern IT-expertis för att få nya idéer. I kontrast till detta står behovet att upprätthålla och vårda företagets ryggrad: vardaglig teknik som inte genererar någon vinst, men som är kritisk för verksamheten, driften och regelefterlevnaden.

Tekniken förändras i takt med företaget

Undvik IT-limbo med företagsanpassad teknikIT-direktören måste hitta den rätta balansen mellan effektivitet, hållbarhet och flexibilitet.

Traditionell IT-drift har ofta varit intimt förknippad med långsiktiga projekt som är tydligt förankrade i årsbudgeten. I dagens affärsklimat är det inte alla som har lyxen att kunna planera på lång sikt. Trenden går mot mer flexibla affärsverksamheter med ett ökat kundfokus.

Enligt en analys från Forrester kan man uppnå detta genom att dela upp IT-resurserna i ett antal på varandra följande affärstjänster som skapar mervärde för kunden fördelat över hela affärsrelationen. Det innebär också att företaget måste anpassa sig till ett snabbare tempo och kortare livscykler för tekniken.

Tydlig koppling till företagets resultat

För IT-avdelningen innebär detta att man måste bli mer flexibel, både vid inköp av ny teknik och under själva tillhandahållandet av IT-tjänster i verksamheten. Det ska alltid finnas en tydlig koppling mellan IT och företagets resultat. Man bör undvika att hålla fast vid IT som inte fungerar enkom på grund av prestige eller andras förväntningar.

Dessutom är det nödvändigt att kunna frigöra resurser från underhåll och internadministration för att istället låta dem skapa innovationer och utveckla nya produkter.

”Kopplingen mellan IT och företagets resultat blir mycket tydligare när själva tjänstestrukturen finns på plats”, säger Alan Young, IT-expert på PA Consulting. ”IT-tekniken ska vara anpassad till verksamheten.”

Detta innebär ett förändrat arbetssätt för IT-direktörerna när det gäller projektledning samt system- och programutveckling. ”Risken med vattenfallsutveckling är att man tilldelar resurser till projekt som inte längre behövs eller där tekniken är föråldrad”, menar Young.

Istället bör företagen överväga att gå över till agil utveckling, men det gäller att se till att lösningarna också är skalbara. En IT-direktör bör fokusera på tydliga affärsresultat och inte bara på att tillhandahålla IT-tjänster.

Fokus på företagsomvandling

Forrester menar att många IT-direktörer måste anstränga sig för att verkligen genomföra en helt resultatinriktad hantering. Det är nämligen inte bara IT-strukturen som bromsar förändringsarbetet, utan även företagets verksamhetsmodell kan sätta käppar i hjulet.

Forrester noterar att ”IT-direktörerna tycks ha fastnat i en traditionell strategisk modell med en årlig tilldelning av resurser och långa produktionscykler som står i bjärt kontrast till en mer decentraliserad och resultatinriktad modell med snabba produktionscykler”. Såväl IT-avdelningen som företaget i sin helhet behöver ett nytt synsätt för att undvika att resurserna hamnar i limbo.

”Varje företag borde ha som mål att förenkla affärsprocesserna och göra dem mer kundfokuserade. Här har IT-avdelningen ett ypperligt tillfälle att bevisa sitt värde”, menar Alea Fairchild, analytiker på The Constantia Institute.

”Det gäller att lyfta fram resurserna som tilldelats till omvandling av affärsprocesser och ge dem en tydlig koppling till företagets resultat samt de taktiska och strategiska målsättningarna.   Och det är inte något som bara IT-avdelningen borde göra – det gäller hela företaget.”

 

 

Stephen Pritchard

Stephen Pritchard

Stephen har arbetat som teknikjournalist i över 21 år. Hans huvudområden är teknik, telekom och miljö. Varannan vecka presenterar och producerar han Financial Times poddradio Connected Business, som handlar om informationsteknik. Han skriver, presenterar och producerar videorapporter för en stor mängd mediakanaler. Han är skrivande redaktör och kolumnist för IT Pro och Infosecurity Magazine. Han talar om trender inom både teknik och telekom samt journalistik och media. Han har varit ordförande och moderator för evenemang för Financial Times, GigaOM och Infosecurity Magazine.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet