Home » Business » Produktivitet » Tre anledningar till varför opålitlig teknik hämmar tillväxten

Tre anledningar till varför opålitlig teknik hämmar tillväxten

Tech Page One

iStock_000052216620_Medium

 

Det svänger fort i affärsvärlden nu för tiden och konkurrensen är stenhård. Att tämja och bemästra tekniken blir därför allt viktigare, och det gäller att investera i rätt utrustning för att framtidssäkra företaget.

För att kunna växa och frodas på lång sikt måste företagen vara redo att dra nytta av nya innovationsmöjligheter när de visar sig. Men för att kunna driva ett innovativt företag krävs innovativ IT.

Enligt Dells rapport Global Evolving Workforce – där man intervjuat cirka femtusen kontorsanställda på nyckelmarknader över hela världen – utgörs ett kontor inte nödvändigtvis längre av ett fysiskt skrivbord i arbetsgivarens lokaler. Numera utförs arbetsuppgifterna på en mängd olika platser, såsom i hemmet, ute hos kund eller på offentliga platser som till exempel kaféer eller på bussar och tåg.

Idag har yrkesmänniskor helt andra förväntningar och behov än tidigare, men tyvärr kan gammal teknik sätta käppar i hjulet på resan mot ett framtidssäkrat företag.

Tillgänglighet

Tre anledningar till varför opålitlig teknik hämmar tillväxtenIdag förväntas företagssystemen fungera utan avbrott. Både kunder och anställda är vana vid att få svar direkt via sina smarta telefoner eller datorer och har inte mycket tålamod med driftstopp. När IT-systemen ligger nere är det inte bara den overksamma personalen som kostar. Med dagens finjusterade försörjningskedjor kan varje liten störning få allvarliga ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser, för att inte tala om de negativa följderna av ett dåligt rykte.

Att ha rykte om sig som ett företag med undermålig IT-utrustning kan också leda till rekryteringsproblem. Kvalificerad personal förväntar sig i regel utrustning av högsta kvalitet och teknik som de kan lita på. Annars får företaget svårt att locka till sig duktiga medarbetare.

Företagen kommer i allt större utsträckning att bedömas efter tillförlitligheten hos både interna och externa system. Aktörerna på marknaden – oavsett om det gäller konsumenter, personal eller investerare – kommer att ha allt mindre tålamod med företag som framstår som opålitliga.

Databearbetning

En av de stora utmaningarna som företagen står inför idag är störtfloden av information som väller över oss alla – allt från bilar till armbandsur och vattenkokare är uppkopplade mot Internet.

Att lära sig hantera all inkommande information i informationsspäckade branscher blir nyckeln till framgång i framtiden. Med nyare infrastruktur möjliggörs även snabbare och mer intelligent databearbetning. I takt med att allt fler enheter på företaget kopplas ihop och försörjningskedjor utvärderas blir det allt viktigare med tillförlitlig dataåtkomst, till antingen realtidsdata eller historiska lagerdata.

Bristande datasäkerhet

Bristande datasäkerhet kan slå hårt mot verksamheten. Äldre maskin- och programvara har fler sårbarheter som kan utnyttjas av sabotörer både innanför och utanför företagets väggar.

Till syvende och sist handlar allt om hur snabbt ett företag kan anpassa sig till förändringar. Ett företag som skaffat sig de rätta verktygen för att kunna hantera en föränderlig värld med ett brett utbud av olika enheter och tillämpningar med tillhörande moln- och mobiltjänster, får med stor sannolikhet också många nya affärsmöjligheter. Det gäller bara att investera i rätt saker.

Dålig tillgänglighet, säkerhetsproblem och komplicerad hantering är de tre huvudanledningarna till att företag som struntar i ny teknik tappar mark gentemot konkurrenterna. Att ha de bästa verktygen är nyckeln till att kunna skapa ett framgångsrikt, framtidssäkrat företag på en föränderlig och konkurrensutsatt marknad.

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet