Home » Business » Produktivitet » Tekniken som ökar produktiviteten under 2016

Tekniken som ökar produktiviteten under 2016

Tech Page One

Man Using Venue 11 Pro Tablet At Work

 

Vilka ändringar behöver du göra för att ge produktiviteten ett lyft?

Hur ökar vi produktiviteten? Det här är frågan som mer än en vd ställer sig just nu. Alla vill de effektivisera verksamheten på olika sätt och öka vinstmarginalerna. Problemet spiller även över på IT-direktören, som förväntas göra mer på en mindre budget.

Synsätten varierar mellan olika länder: vissa ekonomier (till exempel Storbritannien) domineras av manuellt arbete medan andra (till exempel USA) istället har gjort stora investeringar i ny teknik som även gett utdelning i form av högre produktivitet.

Vad finns det då för ny teknik som kommer att driva på den globala utvecklingen under 2016? Det är relativt enkelt att förutspå detta eftersom flera av dessa tekniker redan har lämnat ett avtryck i företagsvärlden.

Analysverktyg

Businessman Using U2913WM Monitor at His DeskI takt med att allt fler företag använder sig av big data-analyser får de även mer information om sina kunder: vad de gör, hur de tänker och var de vill ha. Om man sedan kombinerar detta med den ökande användningen av sociala medier, och interaktionen mellan företag och kunder, blir resultatet med stor sannolikhet positivt.

Det är viktigt att inte underskatta betydelsen av surfplattor och mobila enheter i samband med detta, särskilt som allt fler tar med sig sina egna enheter till arbetsplatsen. Intresset och acceptansen för BYOD-principen (Bring Your Own Device) fortsätter att växa.

Ändrat arbetssätt med egna enheter

Enligt en undersökning gjord av Dell 2013 har mer än två tredjedelar av alla företag noterat en ökad produktivitet hos personal som fått tillåtelse att använda sina egna enheter på arbetsplatsen. Av undersökningen kunde man utläsa att den ökade produktiviteten även var kopplad till flexibel arbetstid och bättre samarbetsmöjligheter.

Sammanfattningsvis kan man säga att många företag står inför en digital omvandling. Ett tydligt tecken på detta är att företagen idag ofta eftersöker en Chief Digital Officer (CDO) som komplement till sin Chief Technology Officer (CTO).

Dell har till och med startat en ny affärsgren, Digital Business Services, för att klara efterfrågan på heltäckande omvandlingar av företagens digitala strategier. ”Den digitala omvandlingen stödjer nya affärsmodeller, bättre kundupplevelser, ökat personalengagemang och effektiviseringar av driften. Dessutom är möjligheterna och fördelarna i princip oändliga för företagen och deras slutkunder. Tyvärr visar våra undersökningar att en brist på tid, resurser och kompetens, samt svårigheter att göra förändringar i företagskulturen, sätter käppar i hjulet för den digitala omvandlingen”, sade Raman Sapra, Executive Director och Global Head för Digital Business Services på Dell, under ett föredrag i början av 2015.

Jobba med attitydförändringar

En poäng som han gjorde var att det inte alltid är tekniken som sätter gränserna, utan lika ofta företagskulturen. Det finns alltid ett visst motstånd när någon vill förändra arbetssättet, men om inte företaget kan uppnå maximal effektivitet med hjälp av de befintliga arbetsmetoderna är det kanske dags att tänka i nya banor.

Därmed inte sagt att tekniken saknar betydelse – om du sitter fast i tillverkarspecifika system med rigid maskinvara kommer du ändå ingenvart. Då spelar det ingen roll att du har en positiv grundinställning.

Men om du arbetar i ett företag som omfamnat öppna standarder, molnbaserad arkitektur och enkel integration av mobila enheter har du helt klart bättre grundförutsättningar för att klara alla utmaningar som väntar. Om ledningen dessutom har en flexibel inställning till affärsmetoderna går det att göra varaktiga förändringar som leder till en positiv attityd till produktivitet.

 

 

Max Cooter

Max Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet