Home » Business » Socialt ansvarstagande » Strategiska gåvor är bra för affärerna

Strategiska gåvor är bra för affärerna

Tech Page One

Strategiska gåvor är bra för affärerna

 

Deb Bauer, chef för Global Youth Learning Strategy på Dell, har rest över hela världen i sitt jobb och har med egna ögon fått se vad det betyder för elever att få tillgång till datorer, Internet och till och med elektricitet för första gången i livet.

”Det är samma sak vart du än kommer − om du sätter teknik i händerna på unga människor kör de igång direkt. De förflyttas till världen utanför klassrummet och får lära sig mer om den”, säger Bauer. ”Vi vill alla vara en del av världen och eleverna behöver bara få tillträde för att kunna delta.”

Under sina sju år i den här rollen har Bauer fått se hur mycket ett ledande teknikföretag kan betyda när det använder sin teknik och kunskap för att lösa globala utmaningar som till exempel den brist på tekniktillgång som miljoner unga runtom i världen upplever.

Som en del av vår Legacy of Good-plan stöttar Dell ideella organisationer över hela världen, inte bara genom att sponsra med ny Dell-teknik utan även genom kunskaper och frivilligarbete som utförs av våra anställda. Bauer säger att Dell-tekniken som delas ut gratis till Dells Youth Learning-partners blir ännu mer kraftfull när den kombineras med frivilligarbetarnas engagemang och kunskaper.

Strategiska gåvor är bra för affärerna”När våra anställda använder sin energi och sina kunskaper för att skapa en bättre värld får våra gåvor en ännu större inverkan, vilket ger en verkligt positiv effekt i samhället. Frivilligarbete gör också medarbetarna gladare och stärker deras moral och lojalitet. De nya färdigheter och insikter som medarbetarna får genom frivilligarbete inspirerar dem ofta till nya idéer om hur vi kan bemöta våra kunder”, säger Bauer.

Hon tillägger att Dell inriktar sitt givande på utbildning och barncancer ”eftersom det finns två huvudområden där barns behov och våra möjligheter möts”.

Susan McPherson, expert på företagsansvar samt grundare och vd på McPherson Strategies, beskriver den här typen av strategiskt givande som något som alla tjänar på. McPherson menar att ledande företag har gått vidare från att bara skriva ut checkar till att använda sin expertis där de gör som störst social nytta.

McPherson tar Twitter och dess NeighborNest som exempel. NeighborNest är ett utbildningscentrum som ligger runt hörnet om Twitters högkvarter på Market Street i San Francisco.

Mikrobloggföretaget använder sin teknik, expertis, ekonomiska resurser och frivilliga medarbetare för att erbjuda den här platsen där hemlösa familjer och familjer med låga inkomster kan lära sig om teknik. Enligt företagets egen blogg jobbar Twitter med lokala organisationer som Catholic Charities och Compass Family Services för att samarbeta kring barnomsorg, husrum och yrkesvägledning. Det finns till och med ett program för barn i skolåldern som vill lära sig att programmera. Vissa av lärarna är frivilligarbetare från Twitter.

McPherson tillägger att genom att berätta om dessa aktiviteter via videoklipp, poddsändningar och artiklar kan företag skapa en värdefull medvetenhet kring globala och lokala utmaningar.

”För varje dag som går spelar teknik en allt viktigare roll i våra liv – både i det privata och i arbetslivet”, menar McPherson. ”Det jag ser nu är den långvariga globala påverkan ett företag kan ha genom att skapa medvetenhet. Utan denna medvetenhet skulle vi aldrig ha vetat eller börjat förstå vilka utmaningar som mindre lyckligt lottade står inför. Tack vare medvetenhet kan vi använda teknik för att åstadkomma förändring.”

Bauer säger att Dells barncancerinitiativ – ett av Dells viktigaste välgörenhetsprogram – är ett utmärkt exempel på hur en kombination av Dells teknik, expertis och frivilligarbete kan skapa en verkligt positiv förändring genom det hon kallar ”gemensamma värderingar i handling”.

Här är ett exempel på vad hon menar med Dells ”välgörenhetsmodell för gemensamma värderingar”:

Dell har genom ett flerårigt program värt miljontals dollar utformat och donerat avancerade dator- och molnlösningar som dramatiskt påskyndat barncancerpatienternas väg till effektiv behandling.

De tekniska genombrott som Dells frivilliga gjorde medan de utformade den här lösningen har redan använts till produkter som Dell erbjuder kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Genom kontinuerligt frivilligarbete tillsammans med ideella organisationer hjälper och stödjer våra anställda cancerpatienter och deras familjer.

Dell har satt upp två ambitiösa mål för socialt ansvarstagande inom ramen för planen Dell 2020 Legacy of Good – företagets långsiktiga plan för hur de ska använda sin teknik och expertis för att förändra samhället och världen till det bättre.

Ett av målen är att inspirera fler av Dells anställda att använda sitt engagemang och sina yrkeskunskaper för att ge tillbaka till sina lokalsamhällen. Ett annat mål är att ge dagens ungdomar en ljusare framtid genom att förbättra tillgången till teknik.

Här berättar Bauer i en videointervju hur hon och hennes kollegor arbetar för att lämna efter sig ett positivt avtryck i lokalsamhällen runtom i världen.

 

 

Heather Wilson

Heather Wilson

Heather Wilson är en författare och medlem av Dell corporate responsibility marketing team.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Socialt ansvarstagande