Home » Business » Entreprenörskap » IT som framgångsrecept

IT som framgångsrecept

Tech Page One

6-747x325_b

 

Science fiction-författaren Arthur C. Clarke formulerade 1973 tanken att tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att särskilja från magi. Nu är det kanske inte mycket trolldom inblandad på IT-avdelningen, men det hindrar dem inte från att utföra storverk gång på gång.

Affärsvärlden har på kort tid förändrats på ett häpnadsväckande sätt. Appar och molnet har förändrat både marknaden och arbetsplatserna, affärsprocesserna har snabbats upp rejält och kraven på företagsledarna har ökat dramatiskt. För IT-avdelningar har detta skapat nya och spännande möjligheter.

Självklart medför detta även stora utmaningar, men det gäller att ta fasta på de möjligheter som skapas genom att framtidssäkra verksamheten och göra det möjligt för IT-avdelningen att ge både kunder och anställda en bättre användarupplevelse. Peter Coffee, chef för strategisk forskning vid Salesforce, menar att ”man måste sträva efter att göra kunden positivt överraskad”.

”Många kunder vill se produkterna i verkligheten innan de handlar”, påpekar Nicola Millard, British Telecoms framtidsforskare inom kundservice. ”Men online kan du göra jämförelser på ett helt annat sätt, och det är en rejäl fördel gentemot den fysiska butiken. Gränserna mellan traditionella butiker och webbutiker håller så sakteliga på att suddas ut.”

Millard tycker sig kunna se samma trend även när det gäller arbetsplatsen. ”Tekniken har befriat människorna från kontorets bojor”, menar Millard. ”Förr gick vi till kontoret på morgonen och gjorde våra åtta timmar innan vi fick gå hem. Det fanns inga andra alternativ då – vi hade vårt skrivbord, en stationär dator och en hög med papper.”

Utnyttja kraften i molnet

IT som framgångsrecept”Nu för tiden kan vi samarbeta med människor som sitter på helt andra platser geografiskt. Kontoret är inte längre en plats utan snarare ett samarbetsverktyg.” Millard menar att själva definitionen av hur ett kontor ska fungera håller på att förändras. Molnbaserade datortjänster och smarta telefoner har förändrat arbetssättet för både kunder och personal.

Ett tydligt exempel på detta är taxibranschen, där allt har ställts på ända genom introduktionen av mobilappar som Uber, Hailo i Storbritannien och Didi Kuaidi i Kina. Konkurrensen har hårdnat samtidigt som en del taxibolag har kunnat skapa mer personliga relationer med sina kunder.

I många branscher har molntjänsterna revolutionerat affärsprocesserna eftersom företagen nu fått möjlighet att utnyttja resurser som de tidigare inte skulle ha haft råd med. Numera kan företagen snabbt driftsätta framtidssäkrade resurser när de behöver tackla plötsliga toppar i efterfrågan eller oväntade marknadsfluktueringar.

För att förstå det stora teknikskifte som vi befinner oss i just nu måste vi gå ända tillbaka till PC-boomen på 1990-talet, då beräkningskraften i den stationära datorn ökade enormt, med produktivitetsökningar hos såväl stora som små företag. Nu har beräkningskraften flyttat ut till smarta telefoner och klockor.

Optimera verksamheten

De nya, smarta enheterna genererar en veritabel störtflod av data. Någonstans i informationsfloden finns det dock värdefulla pärlor som hjälper företagen att öka effektiviteten. GE hävdar till exempel att deras PowerUp-teknik kan öka vinsten hos en vindkraftsanläggning med upp till 25 procent.

”I nästa generation vindturbiner kommer programvaran att vara inbyggd och man kommer att ha nytta av den i såväl designfasen som under drift”, säger Bill Rue, chef för GE:s programvaruavdelning. ”Detta kommer att revolutionera kundernas hantering av vindturbinerna.”

Vi lever i en tid där alla har magisk teknik i fickan. Men bara den som vågar investera i den nya generationens kompetens, maskinvara och programvara kan framtidssäkra sin verksamhet och ge sina kunder, anställda och aktieägare positiva överraskningar gång på gång.

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap