Home » Business » Entreprenörskap » Småföretagare tar ekonomiska risker med en åldrande datorpark

Småföretagare tar ekonomiska risker med en åldrande datorpark

Tech Page One

Småföretagare tar ekonomiska risker med en åldrande datorpark

 

Att behålla de datorer man redan har kan tyckas vara det självklara valet eftersom man då slipper kostnaden för att köpa nya. De gamla kostar ju ingenting. Eller hur är det med den saken? Forskning visar att ju äldre datorerna blir, desto mer kostar de i underhåll och produktivitetsförluster. Det blir då mer ekonomiskt att ersätta dem än att reparera och underhålla dem.

I en undersökning av Techaisle som tittade på 736 småföretag i sex olika länder har 36 procent av småföretagen datorer som är minst fyra år gamla. Man tittade på vad det kostar att underhålla äldre datorer, hur ofta de måste repareras och hur många arbetstimmar som gick förlorade. De här och många andra faktorer påverkar både kassaflödet och produktiviteten.

Ökade kostnader för reparationer

Småföretagare tar ekonomiska risker med en åldrande datorparkFör små och medelstora företag är reparationskostnaderna för äldre datorer 40 procent högre än för nyare. Reparationskostnaden kan alltså till och med vara högre än kostnaden för att köpa en ny dator. Studien visade att systemen på äldre datorer börjar fungera allt sämre, samtidigt som antalet program som används simultant ökat till i genomsnitt åtta stycken för småföretagen.

Resultatet blir att 25 procent av alla gamla datorer uppgraderas varje år. Det blir 1,7 gånger så många datorer än de som är mindre än fyra år gamla. Uppgraderingarna kostar 134 dollar per gammal dator. I mycket små företag kan kostnaden bli ännu högre.

Lägre produktivitet

Man kan lätt tro att den totala ägandekostnaden för en dator är rätt liten, men ibland missar man olika sätt att sänka den kostnaden. När man ersätter äldre datorer med nya minskar man den mängd arbetstid som går förlorad på grund av reparationer. I genomsnitt går 42 arbetstimmar förlorade när en dator ska repareras av antingen egen IT-personal eller en extern firma. Strax över 36 procent av alla småföretag använder ändå datorer som är äldre än fyra år gamla och som ställer till diverse problem för både företaget och de anställda.

Bland de datorproblem som rapporteras hittar man sänkt prestanda, program- och systemkrascher, infektioner från skadlig programvara, gamla batterier som fungerar allt sämre samt att datorn inte kan användas tillsammans med nyare tillbehör.

Nya datorer är bättre på allt

Nyare teknik presterar bättre på tre nyckelområden.

Starkare processorer och mer minne gör att man kan använda flera moderna program samtidigt. När all maskinvara och alla operativsystem använder 64-bitarsteknik förbättras genomströmningen av data. Sänkta priser på SSD-enheter gör det allt mer kostnadseffektivt att få blixtsnabba start- och inläsningshastigheter.

Modernare datorer ger också förbättrad säkerhet, vilket gör det enklare än någonsin att skydda sina digitala tillgångar. Bättre hantering leder till färre avbrott och sänkta kostnader för IT-support. Slutligen är nyare teknik också mindre och lättare och därmed enklare att ta med sig. Numera kan man jobba i allt fler olika situationer och miljöer, vilket ökar produktiviteten.

Sammanfattning

Många mindre företag har övergett principen att kontinuerligt förnya sin datorpark, men forskningen visar att det inte är den besparing man kunde tro. Gamla datorer kostar mer att underhålla, och kostnaderna ökar bara med åren. Dessutom uppstår både direkta och indirekta kostnader av datorer som inte fungerar, såsom förlorad produktivitet och allt sämre kapacitet. Att ersätta gamla datorer istället för att reparera och uppgradera dem minskar både de löpande kostnaderna och datorbudgeten.

 

 

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap, PC lifecycle management