Home » Business » Produktivitet » Så här sänker du den totala ägandekostnaden

Så här sänker du den totala ägandekostnaden

Tech Page One

Låga kostnader när leasing åter blir aktuellt

iStock_000050138262_Large

 

Inledning

IT-direktörerna står inför en rejäl utmaning: många har tvingats göra stora budgetnedskärningar efter de senaste årens turbulens på världsmarknaden samtidigt som ledningen vill köpa in ny teknik som förhoppningsvis ska revolutionera verksamheten.

Många är de ekonomichefer som suckar när IT-direktören knackar på dörren för att äska mera pengar för att uppgradera den tekniska utrustningen.  Visst har IT-direktörerna alltid varit duktiga på att spendera pengar, men de har heller inte haft något val. Företagen har inte råd att hamna på efterkälken när konkurrenterna gör tekniska landvinningar.

Molnet

Så här sänker du den totala ägandekostnadenMen tiderna förändras och det finns numera en helt ny generation av produkter som vänder upp och ned på det mesta. Molntjänsterna har gjort det nödvändigt för IT-direktörerna att ifrågasätta utformningen av det befintliga datacentret. Enligt en undersökning utförd av Forrester kan företagen sänka sina kostnader och tidsåtgången för IT-hanteringen med 5–10 procent om året genom att flytta delar av processerna till ett privat moln. Och då har vi inte ens tagit med de besparingar i hundratusenkronorsklassen som du kan göra med färre servrar, lagringsenheter och nätverksenheter.

Idag är de flesta redan övertygade om molntjänsternas förtjänster och förstår principen bakom en låg löpande kostnad i jämförelse med en rejäl teknikinvestering. Men det finns ett alternativ som en del verkar ha glömt bort, nämligen leasing.

Företagsleasing är inget ovanligt på andra områden,  men medan man ofta leasar bilar och kontorsutrustning har man i regel köpt in IT-utrustningen. Enligt en undersökning utförd av IDC finns det många kostnadsfördelar med leasing, i synnerhet när utrustningen börjar bli föråldrad. IDC kunde konstatera att en köpt server under sitt sjätte och sjunde år kostade tre till fem gånger så mycket som motsvarande leasad server. Samma sak gäller även för stationära och bärbara datorer.

Större flexibilitet

Moderna företag vill inte bli sittandes med gammal utrustning. Det blir allt tydligare att det måste finnas ett mer flexibelt sätt att dra nytta av tekniska framsteg som har potential att driva verksamheten i en positiv riktning. Om du ser dig omkring ser du nästan aldrig någon med en mobiltelefon som är åtta till tio år gammal. Men i företagsvärlden är det inte ovanligt att hitta gamla persondatorer med föråldrade operativsystem som kör ännu äldre versioner av en viss programvara.

Förr fanns det kanske också en bra anledning – kanske gick det inte att inlemma några nya program i den befintliga infrastrukturen eller också höll sig företaget till en bestämd uppdateringscykel. Idag åtnjuter de flesta företag en betydligt större flexibilitet med en öppen och anpassningsbar IT-miljö med en molnbaserad plattform och programvara som tjänst. Det finns också flera andra sätt att sänka den totala ägandekostnaden för IT utan att kompromissa med produktiviteten, som olika finansieringsalternativ och/eller leasing. Med alla moderna möjligheter som står till buds är det vår förhoppning av ekonomichefen nu ska kunna möta IT-direktören med ett leende istället för en suck.

 

 

Maxwell Cooter

Maxwell Cooter

Max är frilansjournalist och har ägnat sig åt en stor mängd olika IT-relaterade ämnen. Han var grundande redaktör för Cloud Pro, en av de första specifika publikationerna om molnet. Han grundade och var redaktör för IDG:s Techworld, och innan dess var han redaktör för Network Week. Som frilansare har han bidragit till IDG Direct, SC Magazine, Computer Weekly, Computer Reseller News, Internet magazine, PC Business World och många fler. Han har även varit talare vid många konferenser och har varit kommentator för BBC, ITN och den datarelaterade tv-kanalen CNBC.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet