Home » Teknologi » Big Data » Prediktiv analys räddar liv i operationssalen

Prediktiv analys räddar liv i operationssalen

Tech Page One

Bättre vårdkvalitet med big data-analyser

iStock_000060195138_Large (1)

 

I USA får ungefär en av tjugo patienter som läggs in på sjukhus en infektion. Men med användningen av big data-analyser finns det nu hopp om att man ska kunna sänka denna siffra och samtidigt förbättra både vårdkvaliteten och sjukvårdspersonalens effektivitet.

Dr John W. Cromwell leder avdelningen för gastrointestinal, minimalinvasiv och bariatrisk kirurgi på University Of Iowa (UI) och är en pionjär inom användningen av prediktiva analysmetoder. Han hoppas kunna göra något åt infektionsproblemet, som beräknas kosta sjukvården cirka 10 miljarder USD årligen.

Big data och prediktiv analys förbättrar resultaten i praktiskt taget alla delar av patientvården”, säger Cromwell.

”Vi kan hämta information från elektroniska patientjournaler (EMR) och andra källor inom organisationen, inklusive realtidsdata från operationsrummet, och använda informationen för att avgöra om det är sannolikt att patienten ådrar sig en infektion på operationsbordet.”

Big data utanför operationssalen

Prediktiv analys räddar liv i operationssalen/Bättre vårdkvalitet med big data-analyser

Prediktiv analys ger fördelar även utanför operationssalen. Idag kan allt från astmainhalatorer till magnetröntgen samla in och sammanställa en mängd olika medicinska data som sedan kan användas gör att ge en bild av patientens hälsotillstånd.

Genom att analysera stora datamängder kan sjukhusadministratörerna få bättre beslutsunderlag för investeringar och resurstilldelningar. Vårdpersonalen kan också dra nytta av analyserna eftersom de får möjlighet att personanpassa patientvården.

Enbart genom ett beslut om ordination av blodprodukter med sådana analyser som underlag kunde UI spara över nio miljoner USD under 2014, samtidigt som patienternas välbefinnande ökade och behandlingarna fick ett bättre slutresultat.

Prediktiv analys ger personanpassad vård

”Vårt arbetslag försöker att personanpassa vården med hjälp av prediktiv analys så att vi kan ge effektiv och lämplig vård i rätt tid för alla patienter som kommer in genom dörren”, förklarar Cromwell.

Cromwells arbetslag har ett gediget teknikstöd i ryggen – UI Hospitals and Clinics rankas nämligen som ett av landets mest uppkopplade sjukhus på grund av den höga IT-användningen. På senare år har man kunnat se en liknande utveckling även inom europeisk hälso- och sjukvård.

Jose Maria Monestina är senior programutvecklare på sjukhuset och ansvarar för att implementera tekniken som gör det möjligt att utföra prediktiva analyser. Han ser kombinationen av historiska data och big data i realtid som nyckeln till framgångsrik vård.

”Dr Cromwell arbetar med prediktiv analys på ett unikt sätt”, säger Monestina, ”eftersom han inte bara använder vårddata och historiska data för att skapa prediktiva modeller, utan också realtidsdata.”

Genom att köra prediktiva modeller direkt i programverktyget kan dr Cromwell förutse vilka patienter som riskerar infektion på operationsbordet innan infektionen är ett faktum. Enligt Cromwell förstärker dessa förutsägelser ”precisionen i beslutsfattandet kring kirurgin”. Risken för att ådra sig infektioner på sjukhuset har sjunkit med 58 procent.

”Effekten på patientvården är helt otrolig”, säger han. ”Det känns jätteroligt när patienterna kommer på återbesök och allt har gått bra. Big data-analyser har gjort livet lite enklare för både mig och mina patienter.”

 


 

Referenser:

  1. University of Iowa Hospitals and Clinics 

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business