Home » Business » Produktivitet » Nyckeln till en problemfri teknikmigration

Nyckeln till en problemfri teknikmigration

Tech Page One

Nyckeln till en problemfri teknikmigration

 

På senare tid har migration blivit ordet på allas läppar. Hos människor handlar det om stora folkförflyttningar på grund av konflikter eller av kulturella skäl. Migration finns även i djurriket, men då handlar det ofta om att flytta med årstiderna eller att hitta en ny partner för att bredda variationen i genpoolen.

Inom informationstekniken pratas det också mycket om migration, men där har migrationen blivit nödvändig av helt andra skäl. Ofta rör det sig om en resa med en tydlig början och slut – om det görs på rätt sätt.

Varför migrera?

Den bakomliggande orsaken till en IT-migration står ofta att finna i företagets behov av att byta till en ny och bättre teknisk plattform (bra exempel på detta är molnlösningar och mobillösningar som kan nås överallt), men även i nya konkurrensfördelar som endast kan uppnås med hjälp av nya programvaror (till exempel kundvårdssystem och affärssystem).

Oplanerad migration utan något ordnat tillvägagångssätt och mål kan dock vara farlig – detta gäller för såväl djur som människor och programvara. IT-omvandling är en komplex process som kräver välutbildad personal, ofta med understöd från konsulttjänster.

Nyckeln till en problemfri teknikmigrationDen tjänst som alla företag bör leta efter hos en migrationsspecialist är en heltäckande migrationsprocess. En sådan specialist måste tillhandahålla både maskin- och programvarusupport – i allt från kravspecifikation till implementering och driftsättning. Och även efteråt för kvalitetssäkring, testning, finjustering och uppdateringar. Denna bredd är en absolut nödvändighet för att man ska kunna tala om en verkligt heltäckande migrationsprocess.

En annan faktor att ta hänsyn till är tidsplanen.

I djurriket sker migrationen en gång om året, i samspel med årstidernas växlingar. Inom teknikbranschen finns en liknande tidsplan för migrationen, men den sträcker sig ofta över så mycket som tre år. Hela arbetet med att migrera och uppdatera ett företags infrastruktur sprids i regel ut över en treårsperiod för att sänka den totala ägandekostnaden (TCO) och maximera effektiviteten.

Sju saker att tänka på inför en migrering

Vad ska man då tänka på inför ett migrationsprojekt av standardtyp?

2. IT-migration handlar inte bara om att uppdatera maskin- och programvaran, det innebär också att alla data ska migreras. Det är viktigt att ta hänsyn till den ”bensin” som driver IT-motorn innan vi river ut och skrotar all gammal utrustning.

4. Det är viktigt att förstå följderna av att implementera ny teknik. Detta kan göras genom workshops, Proof of Concept-testning (PoC) och emuleringsteknik när behovet uppstår.

6. Företagen bör utföra en korrekt och ingående utvärdering/granskning av den befintliga IT-infrastrukturen för att hitta möjligheter till förbättringar i anslutning till migrationsprocessen.

8. Strategisk planering av migrationsprocessen är det enda sättet att minimera påfrestningar på IT-resurserna och hålla kostnaderna under kontroll.

10. Det går att outsourca en del arbetsuppgifter under migrationen till företag som erbjuder migration som tjänst (Migration as a Service, MaaS). Detta påminner till viss del om hur man kan anlita konsulter för att anordna workshops, men är ännu mer omfattande.

12. Det är riskabelt att migrera utan prioriteringar. Varför ska man riskera driftstopp när det faktiskt går att strukturera projektplanen? Även här går det att anlita tredjepartskonsulter för att lösa problemen.

14. Migrationen måste alltid genomföras på ett sätt som minimerar olägenheter för slutanvändarna. På det sättet kan företaget gå framåt utan att behöva backa.

Såsom noterades i punkt ett ovan måste man till varje pris undvika fullständiga utbyten av utrustningen, annars löper man tyvärr risk för merarbete och dataförluster. Ta efter fåglarnas exempel – migrera bara om du vet vart du är på väg.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet