Home » Business » Produktivitet » Livscykler för IT-system: tjänsternas betydelse för produktivitet

Livscykler för IT-system: tjänsternas betydelse för produktivitet

Tech Page One

Cloud Computing

 

Vare sig du väljer att kalla det omvandling av företag, positiv förändring eller någon mer teknisk typ av arkitektonisk omstrukturering är behovet av att ersätta äldre system (både maskinvara och programvara) stort just nu.

Den nya drivkraften bakom det som kan kallas för en digital omvandling av företag i alla branscher är förstås de nya molnlösningarna, möjligheten att ansluta överallt och spridningen av mobila enheter.

På infrastrukturnivå utmanas det rådande läget för alla företagskomponenter. De tidigare grundläggande teknikfunktionerna förlorar snabbt sin betydelse när nya sammansättningar och mjukvarudefinierade lösningar snabbt tar över. Silobaserad IT från klientservern uppdateras strategiskt och ersätts för att göra det möjligt att skapa en tjänsteorienterad IT-livscykel.

När vi bygger den nya livscykeln för IT-system kan vi passa på att ta en titt inuti den nya IT-stacken. Där finns:

Livscykeln är ett kretslopp med flera steg som kretsar runt dessa byggblock och består av följande:

  • Inledande konsulttjänster och arkitekturplanering
  • Testning, utbildning, driftsättning, övervakning och ändringshantering
  • Hanterade tjänstelager som införs i livscykeln för att förbrukas
  • Tillgångsutvärdering, bedömning och slutligen avställning, återförsäljning eller återvinning

Optimering är viktigt

Livscykler för IT-system: tjänsternas betydelse för produktivitetMen att etablera och bygga upp livscykeln är bara början. En verkligt effektiv IT-livscykel optimeras framför allt genom tjänster som är avsedda att tillgodose kundernas behov kontinuerligt.

Dells försäljningschef för tjänster i EMEA heter Stéphane Reboud. Han förklarar att det nu handlar om att bygga upp, förbättra och utveckla infrastruktur och tjänster för IT-livscykeln för att företagens program ska fungera optimalt.

”Den revolutionerande faktorn här är att vi söker upp kunderna och pratar om hur de kan gå över till en ny digital värld. Det är ingen liten uppgift, men Dell har allt kunderna behöver i fråga om maskinvara och programvara. Framför allt är Dell inte längre bara en tillverkare. Kunderna kan nu även se oss som en systemintegratör med överblick över allt från analys till driftsättning och avställning. Det handlar om att ha bred kompetens, och det har Dell verkligen.”

Reboud tillägger att för att optimera IT-livscykler med tjänster är det viktigt att lägga tid på att planera tillsammans med kunden eftersom det gör att Dell kan förstå vilka företagets drivkrafter är. ”På så sätt kan vi skapa en kundresa baserat på de drivkrafter varje företag behöver för att lyckas.”

De olika delarna i tjänsternas livscykel

I praktiken möjliggörs livscykeln genom tjänster genom allt från planering på plats till projekthantering, tillgångsrapportering och -märkning samt vidare till områden som installation av programvara och operativsystem, replikering, säkerhetskopiering och arkivering samt programinstallation, datamigrering och testning.

Det är viktigt att förstå att livscykeln för tjänster i sig aldrig är statisk. Processen är dynamisk till sin natur, vilket gör att olika vikt läggs på olika delar av verksamheten under resans gång. Det här gör det oerhört viktigt attatt ha en integrerad och heltäckande strategi.

Vare sig du kallar det för en ”från vaggan till graven”-metod eller ”från datacenter till mobil slutpunkt”-metod är den tjänstebaserade livscykeln för IT-system ryggraden i moderna företag.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet