Home » Business » Produktivitet » Låga kostnader och hög avkastning – byt företagsteknik och håll vd:n på gott humör

Låga kostnader och hög avkastning – byt företagsteknik och håll vd:n på gott humör

Tech Page One

3-747x325

 

Att uppgradera organisationens infrastruktur kan resultera i mer än bara sänkta IT-kostnader, något som såväl Renon-banken i Italien som Londons Royal Opera House har upptäckt efter att ha gått igenom och uppgraderat sina system.

Operaverksamheten ger kanske ett konservativt intryck, men den teknik som krävs för att hantera hundratals musiker, sångare och dansare kräver samma infrastruktur som hos ett modernt företag.

”Det är mycket svårt att leda om man inte har verktygen för det”, säger Jason Oliver, teknisk driftschef på Royal Opera House. ”IT ligger till grund för allt vi gör. Allt från produktioner på scen till administrativa stödsystem som marknadsföring och ekonomi är beroende av tekniken vi använder.”

Med 15 år gamla system på både operans servrar och medarbetarnas datorer beslöt sig Royal Opera House för att deras IT-system behövde renoveras från grunden för att ge organisationen bättre flexibilitet och säkerhet.

Man började med sitt datacenter, där man flyttade ut sin infrastruktur till ett externt moln. Det gav omedelbart resultat. ”Vi ville ha en mycket säkrare, helt virtuell lösning, och det var vad vi fick”, säger Oliver.

Nytt regelverk bakom förändringen

Låga kostnader och hög avkastning – byt företagsteknik och håll vd:n på gott humörNär Europeiska centralbanken (ECB) presenterade ett nytt regelverk rörande regelefterlevnad och driftssäkerhet såg Renon-banken detta som en möjlighet att göra om sitt datacenter.

Banken grundades 1892 för att kunna erbjuda kredittjänster till samhällena i italienska Sydtyrolen, inte långt från österrikiska gränsen. Numera erbjuder man fullständig bankservice till mer än 20 000 kunder och har ett femtiotal anställda, vara sex stycken utgör det egna IT-teamet.

Högre säkerhet och sänkta IT-kostnader

För Renon-bankens IT-avdelning hade det rutinmässiga underhållet börjat ta allt mer tid i anspråk. Om olyckan varit framme skulle en katastrofåterställning ha blivit ytterst komplex, och om man förlorat funktionen under dagtid skulle man även ha förlorat kunddata.

Oswald Mair, bankens vd, är mycket nöjd med omstruktureringen av bankens IT-infrastruktur. ”Vi har förbättrat säkerheten och driftskontinuiteten och nästan helt eliminerat risken för dataförluster. Det är mycket viktigt för oss eftersom det innebär att vi kan klara regelkraven.”

Ett säkerhetstest tar numera endast fem minuter istället för timmar, som det gjorde med den gamla lösningen. Data synkroniseras på en sekund och det är mycket enkelt att återställa data. Det behövs bara fem musklick istället för 27, som tidigare. ”Vid en katastrof skulle användarna inte märka något, varken kunder eller personal. De kan fortsätta arbeta utan avbrott”, säger Mair.

Och på Royal Opera House fungerade det så bra att man helt kunde ta bort de stationära datorerna. ”Provperioden gick så bra att vd gärna gick med på att ta bort dem”, skryter Oliver. ”Det var en enorm förändring.”

Att göra både chefer och kunder nöjda är det bästa av båda världar. Exemplen med Royal Opera House och Renon-banken visar vilken nytta ett företag kan ha av att gå igenom sin infrastruktur och implementera nya heltäckande lösningar.

 


 

Referenser:

  1. End-to-end partnership hits all the right notes 

 

 

Paul Wallbank

Paul Wallbank

Paul är regelbunden skribent för Business Spectator och IT News och åtar sig även skrivuppdrag för privata publikationer. Han har gett ut böcker som t.ex. e-Business – Seven Steps To Online Success (publicerad av John Wiley & Sons) och Small Business Guide to IT (publicerad av Allen & Unwin). Paul är särskilt intresserad av hur företag och samhälle utvecklas i dagens sammankopplade ekonomi. Hans andra specialområden omfattar IT-säkerhetsfrågor, big data, molnet, affärsteknik och Internet of Things samt framtiden för företagslösningar.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet