Home » Business » Konsulttjänster – bra relationer spelar roll: Konsulttjänster lägger grunden för framgång och minskar risker

Konsulttjänster – bra relationer spelar roll: Konsulttjänster lägger grunden för framgång och minskar risker

Tech Page One

Great relationships matter - How consultancy lays the foundations for success and reduces risk-Main Article Image

 

Ibland känns det vettigare att bara få komma igång med uppgiften. För mycket information skapar problem för IT-chefer som snabbt vill lansera nya projekt. Men bra relationer med externa parter kan göra det enklare för din verksamhet att utvecklas snabbare, och rätt konsultföretag kan lägga grunden för framgångsrika projekt och minska riskerna.

Kostnadseffektiva konsulttjänster är inte ytterligare ett lager med dyr rådgivning – de är istället avgörande vid planering och förberedelse av ett IT-projekt. Som vi ser nedan kan en bra konsultpartner minska riskerna, skapa en tydlig förståelse för projektkraven och hjälpa till med att identifiera fallgropar i förväg.

Minskar riskerna

Great relationships matter - How consultancy lays the foundations for success and reduces risk-Body Text ImageModern IT-förvaltning handlar om att hjälpa verksamheten göra ett bra resultat. Tidigare kunde IT-ansvariga köpa teknik och hoppas att organisationen skulle använda den fullt ut. Idag måste teknikchefen se hur man kan få ut mesta möjliga ur system och tjänster på många olika verksamhetsområden. De måste hitta metoder för att hantera IT-systemen och minska risken för att projekt misslyckas.

Det är här konsulttjänsterna är avgörande. Externa experter kan använda sina ingående kunskaper för att hjälpa dig att förändra verksamheten med hjälp av IT. Denna syn delas av undersökningsföretaget IDC, som anser att teknikavdelningar kan få hjälp med att leverera de digitala förändringar som företagen behöver via konsulttjänster.

IT-cheferna behöver dock större flexibilitet än vad som brukar erbjudas i mer traditionella upplägg av konsulttjänster. Technology Business Research menar att IT-chefer letar efter skräddarsydda konsulttjänster snarare än färdiga paketlösningar som ska passa alla. De vill ha tjänster som kan anpassas till deras behov inom exempelvis integrering, implementering och drift.

Skapar en tydlig förståelse av projektkraven

Jakten på flexibilitet innebär att företag idag övergår från traditionella serviceavtal till molntjänster. Den här omställningen ledde till en årlig minskning på 4,7 procent i outsourcing av IT-tjänster mellan 2014 och 2015, enligt Technology Business Research. Det ditt företag behöver är ett fullständigt och flexibelt urval konsult- och projekttjänster, från idé till slutförande.

Tillgång till de rätta kunskaperna, metoderna och verktygen innebär att ditt företag kan göra viktiga investeringar med större självförtroende. Ta ett viktigt område som programvarudefinierade nätverk (SDN). Branschexperter anser att programvarudefinierade nätverk kan göra att företagen kan använda sin maskinvara mer effektivt. IDC instämmer i det, men menar också att större företag behöver hjälp med att använda sina programvarudefinierade nätverk till fullo.

De hävdar att hjälpen från konsulter faktiskt är avgörande. IDC anser att företagen måste samarbeta med en partner som kan ge det programvarudefinierade nätverket en central plats i IT-strategin. Bäst lämpat är ett konsultföretag som har en bra förståelse för verksamheten och har de certifieringar som krävs för att få en optimal användning av de programvarudefinierade nätverken.

Identifierar fallgropar i förväg

Alla IT-projekt blir givetvis inte omedelbara framgångar. Planering och goda förberedelser är avgörande. IT-chefer som vill ha maximal effektivitet i sina konsulttjänster måste hitta en partner med bra referenser, erfarenhet från framgångsrika implementeringar och bevisade affärsresultat.

Ditt företag kanske dessutom står inför en specifik situation, där en konsultpartner kan hjälpa dig att fokusera på de viktigaste projekten. Utifrån sin erfarenhet kan din partner hjälpa dig att förstå kraven, utvärdera kapaciteten och fastställa omfattningen.

De goda nyheterna är att en pålitlig konsultpartner kan hjälpa dig att lägga grunden för framgång inom alla delar av företagets IT-verksamhet. Bra relationer är viktiga för dagens företag – och dina konsulter bör arbeta som en del av ditt team och hjälpa företaget leverera bra affärsresultat.

Om du vill veta mer om hur Dells konsulttjänster kan lägga grunden för framgång och minska risker kan du klicka här eller kontakta din Dell-representant.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business