Home » Business » Entreprenörskap » Innovation genom humankapital

Innovation genom humankapital

Tech Page One

Innovation genom humankapital

 

Att identifiera, bygga upp och leverera innovation i praktiken är kanske den viktigaste delen av en strategi som gör ett företag mer framtidssäkert. Ingen kan uppmuntra till innovation som en entreprenör kan.  På Dell har vi en innovativ företagskultur.  Det finns i våra gener.  Vi tror på att entreprenörer är grunden till innovation, ekonomisk tillväxt och nya jobb.  Entreprenörsandan fanns hos Michael för 33 år sedan och nu finns den hos alla våra anställda.

Som Dells ”Entrepreneur-in-Residence” får jag se idéer och innovation från många olika håll:  från våra anställda, från våra partners och särskilt från de snabbväxande entreprenörer som vi samarbetar med.  Entreprenörer är en viktig källa till innovation och vi gör allt vi kan för att hjälpa dem att få de bästa idéerna att växa. Vi fokuserar på att ge dem tillgång till marknader, kapital, kompetens och teknik.

Entrepreneur-in-Residence-programmet startades för att få de mest innovativa entreprenörerna med de bästa idéerna att arbeta med våra anställda och kunder.  Vi arbetar för att hjälpa dem att förbättra myndigheternas policyer, minska regleringen och ta fram nya policyer som uppmuntrar entreprenörskap.  Entreprenörer finns i Austin, i Silicon Valley och så långt bort som flyktinglägren i Uganda. Dell har ett innovativt ekosystem för entreprenörer i ett antal olika delar av vårt företag, inklusive DWEN (Dell Women’s Entrepreneur Network). Som namnet antyder är DWEN ett forum för kvinnliga grundare och VD:ar som bygger upp företag, expanderar internationellt och upptäcker nya resurser.  Founders 50 är en klubb som består av 50 företag med hög tillväxt som har varit nyskapande inom sina respektive branscher. Dell väljer ut företagen var sjätte månad.  Sedan ger vi dem hjälp med den rådgivning, teknik och de resurser de behöver för att expandera, samt med kapital, marknadsföring och varumärkesstrategier.

Innovation genom humankapitalDell Innovators Credit Fund är ett finansieringsprogram värt 130 miljoner dollar för uppstartsföretag med backning av VC och Angel och Dell Ventures.

Viktigast av allt är varje enskild Dell-anställds entreprenörsanda. Det är det här som är det innovativa humankapitalet som ligger till grunden för allt vi gör. Det börjar uppifrån. Michael Dell är Foundation Global Advocate for Entrepreneurship för FN.

Att tillämpa innovation i praktiken är en viktig del av att skapa ett mer framtidssäkert företag. Därför måste vi identifiera och implementera innovationer snabbt och konsekvent för att få bästa möjliga resultat för organisationen, medarbetarna och marknaden: snabbare svar, bättre effektivitet och mer relevanta och kontextuella insatser på marknaden. Det är därför som Dell uppmuntrar entreprenörsanda hos medarbetarna och i våra investeringar i ny teknik.  Resultatet är att vi hjälper våra kunder att hitta bättre metoder och arbetssätt.

 

 

Elizabeth Gore

Elizabeth Gore

Elizabeth Gore är en entreprenör som arbetar med Dell och dess initiativ för att stödja små och medelstora företag att nå sina mål. Initiativen rör främst utveckling och expansion av företag, vilket i sin tur gör det möjligt för ett större antal tillämpningar för att stödja världsekonomin. Gore vill uppmuntra politiken för att genomföra sina idéer för att möjliggöra utvecklingen av entreprenörskap globalt.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap