Home » Business » Produktivitet » Idag IT-proffs – imorgon teknikstrateg

Idag IT-proffs – imorgon teknikstrateg

Tech Page One

Human resource concept

 

Är IT på väg ut?

Molnbaserad databehandling är utan tvivel en omstörtande affärsmodell. Den kommer att omvandla praktiskt taget alla sidor av IT-branschen – inklusive teknikerna själva, särskilt de som arbetar på företagens IT-avdelningar.

När molnet först började torna upp sig tycktes det kasta en hotfull skugga över IT-teknikernas sysselsättning. Många som jobbade inom IT fick en känsla av att de borde motarbeta utvecklingen för att inte bli arbetslösa. Nu har dessa farhågor till stor del kommit på skam.

Istället har en del nya trender uppstått. Många tekniker som har sett sina lokala arbetsuppgifter minska inom företagen har istället gått över till molnets tjänsteleverantörer och andra aktörer i molntjänsternas försörjningskedja.

Produktionen tar steget upp i molnet

cAndra har funnit att behovet av teknikproffs kvarstår inom de större företagen, när även de produktionsorienterade systemen migreras till molnet. Tack vare molnet kan också mindre företag få tillgång till möjligheter som tidigare legat utom räckhåll för dem – till exempel datorstödd hantering av försörjningskedjor, analys och kundrelationer. Till allt detta behövs lokal teknisk expertis – personer som kan hantera flerfaldiga moln, integrera infrastrukturer och administrera databaser.

Var IT-teknikerna än hamnar kommer deras affärsmässiga kompetens att sättas på prov. Komplexa tekniska utmaningar behöver hanteras, och förmågan att tackla dem ur en affärs- och intäktsorienterad synvinkel kommer att stå högst på önskelistan. Företagen behöver hjälp med att fatta teknikbeslut i ett affärsmässigt perspektiv, inte tvärtom. Nyckeln till framgång blir en effektiv integrering av teknik i verksamheten. Därför kommer IT-experterna att få axla nya roller inom affärsanalys, verksamhetsarkitektur, programutveckling, teknisk analys och användarsupport.

Teknikstrategernas tidsålder

Med andra ord kommer de här personerna att anta rollen som teknikstrateger. De kommer att visa vägen inom den nya datahanteringen och göra det möjligt för företagen att förstå den miljö där deras affärer äger rum, med analyser av Big Data och Internet of things.  De måste också garantera att företagens data organiseras, behandlas och säkras på ett strukturerat sätt som svarar mot verksamhetens behov.

Alltså finns det ingenting som pekar på att molninriktad migrering och teknik skulle minska behovet av teknisk insikt och kompetens, särskilt som den tekniska utvecklingen fortsätter i allt snabbare takt. Det framgår med all önskvärd tydlighet av de senaste årens utveckling inom mjukvarudefinierad lagring, nätverk och datacenter, ny databasteknik, objektorienterad datalagring och nya virtualiseringsmetoder som containerisering.

Däremot måste var och en vänja sig vid att tänka i ett affärsorienterat perspektiv. I varje beslutssituation är fördelen för verksamheten den utgångspunkt som bäst gynnar den framtida sysselsättningen.

 

 

Manek Dubash

Manek Dubash

Manek Dubash är analytiker och teknikjournalist med över 30 års erfarenhet. Han fokuserar på affärsteknik och observerar och kommenterar frågor som gäller företagsinfrastruktur för ett stort antal webbplatser med inflytande i branschen. Hans arbete förekommer i nationella tidningar samt särskilda teknikinriktade tidskrifter och webbplatser. Han har även haft högre positioner vid större tidskrifter, inklusive PC Magazine där han var chefredaktör, och har arbetat med analys- och forskningsföretag som t.ex. Datamonitor och STL Partners.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet