Home » PC lifecycle management » Hur försummelse av IT-frågor kan äventyra företagstillväxt och produktivitet

Hur försummelse av IT-frågor kan äventyra företagstillväxt och produktivitet

Tech Page One

Klättra högt med backuplösningar

 

Med tanke på all uppmärksamhet kring digital transformation är det förståeligt att strategiska IT-chefer glömmer bort att de gamla infrastrukturdelarna fortfarande är avgörande, i själva verket ännu mer än någonsin.

Samtidigt som mediernas intresse är riktat mot innovation har inte IT-beslutsfattarna råd att bortse från driftsfrågor, varken när det gäller maskinvara eller programvara. Strategiska IT-chefer måste skapa en stabil och pålitlig plattform för digital transformation genom framkantstekniker som molnet, stora datamängder och automatisering.

Genom att införliva en rejäl IT-tjänstinstallation hos sina organisationer kan strategiska IT-chefer undvika dyra misstag och garantera att deras verksamheter går från klarhet till klarhet. Vad kan hända om du inte klarar av att hålla dina IT-tjänster färska? Vi undersöker tre potentiella problemområden – och hur utmaningarna ska tacklas.

Eftersträva förenklade tjänster för att eliminera svaga punkter

Medvind med snabba datorprocessorerTeknik är nyckeln till att hjälpa smarta verksamheter reagera effektivt i den moderna tidsåldern. Uppmärksamheten kring digital transformation innebär emellertid att IT-tjänster ibland förbises som en nyckelkomponent inom affärstekniken. Potentiellt sett är det en enormt förödande försummelse. Sannolikheten för ett haveri är mycket större om din teknik börjar bli gammal och slö till följd av uteblivet underhåll.

Nyckeln till framgång, även i en tidsålder med komplexa och snabbt föränderliga affärskrav, är förenkling. Darryl Carlton, forskningsansvarig hos Gartner, menar att IT-system ofta inte är byggda med samma pålitlighet, integritet och förutsägbarhet som andra teknikgrenar, trots att de bästa råden finns att tillgå.

Strategiska IT-chefer måste kontakta betrodda serviceleverantörer eftersom de underhåller kritiska tekniska system. Dessa experter kommer att hjälpa verksamheten att hantera hela livscykeln för kritiska IT-tillgångar. Endast genom att fullt ut utnyttja IT-tjänsterna inom områden som konsultverksamhet, testning och utvärdering kommer din verksamhet att vara redo för framtiden.

Rådfråga driftsexperter för att minska belastningen på de interna resurserna.

Efterfrågan på digital transformation betyder att trycket på IT-avdelningen fortsätter att öka. Även i en osäker värld dirigerar företag mer pengar till avancerade system och tjänster. IT-utgifter världen över beräknas öka från 2,46 biljoner USD år 2015 till mer än 2,8 biljoner USD år 2019, enligt IDC.

Företag behöver IT-personal som förstår de bästa moderna systemen och tjänsterna och arbetar med resten av företaget för att utvinna mesta möjliga värde av företagets kontinuerliga investeringar i teknik. Den moderna teknikexperten måste vara utåtriktad och redo att hjälpa företaget att dra bästa möjliga nytta av IT.

Men IT-personalen kommer bara att kunna bibehålla sitt externa affärsfokus om de inte tyngs ned av driftsbekymmer. Genom att arbeta med en IT-tjänstspecialist kan teknikchefer avsätta begränsade personalresurser för att arbeta utanför IT-avdelningen.

Arbeta med betrodda specialister för att skapa ett projekt för tjänsteintegration

Under en period av snabb och konstant förändring behöver verksamheten veta att den kan förlita sig på stabila teknikplattformar. IT-tjänster kan spela en nyckelroll. Från befintliga tekniker till nya molnsystem och vidare till avancerad analys kommer företaget bara att kunna förbli konkurrenskraftigt under den digitala eran om tekniken är tillgänglig.

IT-beslutsfattare kommer att behöva hitta ett sätt att samla dessa tjänster. Kvalitativa IT-tjänster från en betrodd partner kan hjälpa till att stötta ditt företagsprojekt för systemintegrering, och hjälpa till att demonstrera hur tekniker kan kombineras på nya och spännande sätt.

När det gäller att hitta en betrodd partner måste IT-ledarna vara speciellt uppmärksamma på styrkor och förmågor. Analytikern Gartner säger att molnacceleration, digitala affärsstrategier och kostnadsoptimering bestämmer vilka IT-tjänsteleverantörer som är mest framgångsrika. Med rätt IT-tjänstepartner kan din organisation känna sig trygg med att dess integrerade system kan stödja affärsförändringar.

Läs mer om hur IT-tjänster är slitvargen bakom företagens produktivitet

 


 

Referenser:

Darryl Carlton on IT failure: http://www.gartner.com/smarterwithgartner/it-projects-need-less-complexity-not-more-governance/

IDC on IT spending: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41006516

Gartner on IT services market share: https://www.gartner.com/doc/3310718/market-share-analysis-it-services

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, PC lifecycle management, Produktivitet