Home » Business » Entreprenörskap » Hur en VD kan bygga in entreprenörskap i teamstrukturen

Hur en VD kan bygga in entreprenörskap i teamstrukturen

Tech Page One

Group Studying in Cafe

 

Du kanske är boss på ditt företag och det kanske till och med var dina idéer som gjorde att företaget kunde etablera sig, men det betyder inte att det inte finns andra som kan kläcka bättre idéer än du. Faktum är att de antagligen kommer att göra det.

Precis som de flesta företag har du möjlighet att utnyttja en av de billigaste resurserna för innovativa idéer: dina anställda.

De är inte bara närmare dina kunder än du, de vet också mer om hur era produkter och tjänster används. I kombination med arbetsstyrkans storlek innebär det att du har tillgång till hundratals (om inte tusentals) av de mest relevanta och omedelbara lösningarna på alla problem i verksamheten.

Men att hitta den där dolda entreprenörsandan kommer att kräva en del arbete från dig eftersom verkliga förändringar sker uppifrån och ned. Om du vill bygga entreprenörskap inom din organisation och ditt team måste det börja med dig:

1. Tilldela resurser. Ibland tror ledare att de kan få allt utan att offra något. Men ett team som byggs på entreprenörsanda är faktiskt en investering, en som kan ge fantastisk avkastning.

Om du ger dina medarbetare tid att tänka och medel att genomföra sina idéer ser de att du sätter värde på deras bidrag. Om de får tillräckligt med tid börjar de göra mer och mer för att få företaget att växa. Det kortsiktiga produktionsbortfallet skapar långsiktig kreativitet i hela teamet.

2. Undvik ordet ”nej”. Inget tar kål på uppfinningsrikedom så snabbt som det lilla ordet. Eftersom uppfinningsrikedom och entreprenörsanda ofta går hand i hand får du snabbt ett team som saknar dessa egenskaper om du säger nej till för många förslag utan att förklara varför.

Ta dig tid att tänka över alternativen innan du avfärdar en medarbetares idéer. Men det finns förstås tillfällen där du måste säga nej till en idé eller rekommendation. Var då tydlig med skälen till detta. För varför skulle någon fortsätta komma med nya idéer om de ständigt möts av ett nej?

3. Beröm det som förtjänar beröm. Om du vill ha fler innovativa idéer kan du lyfta fram medarbetarnas bidrag under nästa möte. Uppmärksamma teammedlemmar som kommit med goda idéer, särskilt sådana som har stort värde för organisationen. Ännu bättre är om du kan ge vissa medarbetare särskilda uppdrag och förklara för dem exakt varför du valde ut dem för att göra det.

4. Investera i flera avdelningar. Rent logiskt passar entreprenörsanda i ett dynamiskt forsknings- och utvecklingsteam, men det ska inte stanna vid det. Om du uppmuntrar uppfinningsrikedom i alla led av personalstyrkan får du nöjdare och mer engagerade medarbetare. De börjar bry sig om företaget, vilket förbättrar produktiviteten och motiverar duktiga personer att stanna i företaget.

5. Fortsätt stötta. Att introducera entreprenörsanda i teamet är en sak, att behålla den är en helt annan. Du måste verkligen tro på det själv. Om du inte går in för det till hundra procent och ger utrymme för medarbetarna att göra misstag kommer det inte att fungera (eller bestå).

Baka in entreprenörskap i ditt ekosystem

Businesspeople Wearing HeadsetsOm du kan genomföra dessa förändringar kan det göra stor skillnad för företaget – och kanske för världen.

Marian Croak, vice vd på AT&T, är ett bra exempel på en medarbetare som bejakade sin entreprenörsanda och fick företaget att växa. Efter orkanen Katrina 2005 lanserade hon ett unikt sätt att samla in donationer via sms. Hon hade använt metoden under American Idol för att samla in röster och tänkte att det skulle vara enkelt att samla in betydelsefulla donationer på samma sätt.

Hennes idé blev en succé och AT&T fick patent på tekniken. 2010 användes den igen för att samla in mer än 30 miljoner dollar efter jordbävningen på Haiti.

Gör entreprenörskap till en del av företagets ekosystem från och med nu och börja fira inte bara medarbetarnas framgångar, utan också deras misslyckade försök. Ett team som får sådan uppmuntran lär sig att inte sky galna idéer som kanske rent av kan resultera i marknadens bästa tjänster eller produkter.

 

 

Stirling Cox

Stirling Cox

Stirling Cox är verkställande direktör för AlphaSights, ett företag som förbinder dagens företagsledare med insikt och kompetens de behöver för att blomstra. Bolaget assisterar en global kundbas som innefattar riskkapitalbolag, kapitalförvaltare, strategikonsulter, och företagsledare, i att göra mer välgrundade beslut.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap