Home » Teknologi » Big Data » Hur använder det moderna företaget big data-analyser på bästa sätt?

Hur använder det moderna företaget big data-analyser på bästa sätt?

Tech Page One

Hur använder det moderna företaget big data-analyser på bästa sätt?

 

En teknolog skulle troligen definiera big data på följande sätt: big data är en strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad datamängd som inte ryms i ett relationsdatabassystem av standardtyp och/eller har alltför stor omsättning (och mångfald) för företagets nuvarande beräkningskapacitet, med följden att löpande kontroll och algoritmbaserad analys omöjliggörs.

Eller vad sägs om en mer lättsmält version formulerad av en lekman och affärsman?

På senare tid har databegreppet utökats rejält. Utöver data av standardtyp definierar man numera även röstinspelningar, videoklipp, sensorloggar i industrin och apparatdata i det så kallade Internet of Things som data. Allt detta sammantaget blir det man kallar big data (eller stordata).

Alla typer av data är stora

Hur använder det moderna företaget big data-analyser på bästa sätt?Det ska dock förtydligas att den gamla typen av data även den vuxit sig så stor att man börjat klassa den som big data.

Om det inte går att begränsa storleken på big data kan vi heller inte inlemma dem i strukturer eller analysera dem. Att få ett begrepp om den enorma storleken på big data (som vi just gjort) är första steget mot att a) mata in och b) analysera denna stora datamängd.

Fördelar med big data-analys

Nu när vi har slagit fast vilken typ av data vi ska hantera kan vi börja tala om databaser, lagerhantering, bearbetning och analysverktyg för big data. Om du tänker dig big data som en sorts nervsystem för hela planeten blir det kanske lättare att förstå var du ska koppla in dig för att ta del av dataströmmen.

För ett företag innebär detta helt nya möjligheter att identifiera ett oändligt antal faktorer som kan påverka affärsresultaten.

Företag som byggt sin affärsmodell kring den gamla principen om tillgång och efterfrågan kan nu börja väga in faktorer som kundernas känslor och attityder via inlägg i sociala medier, eller ta hänsyn till analyser av hur kunderna går runt i butiken med mera.

Om man använder big data på rätt sätt blir det till och med möjligt att få nya affärsdata i nära nog realtid. Detta skapar en helt ny tidsram för att hinna utnyttja konkurrensfördelar där företag som inte använder big data-analyser riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken.

Fördelar i alla branscher

Inom alla branscher, från detaljhandeln till sportklubbar och domstolsväsendet, finns det moderniseringsvinster att göra på att börja med big data-analyser. Kanske blir det tydligare med några konkreta exempel:

  • Finansbolag kan använda big data-analyser till att börja väga in omvärldsfaktorer som till exempel väderförhållanden i sina börsanalyser.
  • Privatpersoner kan använda bärbara enheter för att övervaka hälsotillstånd och aktivitetsnivåer och sedan skicka dessa data till läkaren för att skapa ett större underlag för mer precis diagnostisering och prognostisering.
  • Fotbollsspelare kan bära enheter som registrerar rörelser (och kanske även analyserar svettmängder), vilket sedan används för att utvärdera spelstrategier efter matchen.
  • Jurister hinner gå igenom och analysera ett mer omfattande informationsunderlag innan de fattar sina beslut.

Några av exemplen ovan kan tyckas vara helt slumpmässiga och ovidkommande för din bransch, men det är faktiskt det som är hela poängen med big data-analyser! Allt handlar om att föra in nya variabler i det moderna företagets ekonomiska modell.

Vad är meningsfullt att analysera? Och hur mycket är för mycket? Det är svårt att svara på detta i dagsläget, så du kan gott och väl fortsätta att tänka stort!

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business