Home » Business » Socialt ansvarstagande » Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

Tech Page One

Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

 

Med tekniken har det alltid följt ett löfte om framsteg. När Dell lanserade sin 2020 Legacy of Good-plan år 2013 var det i avsikt att skapa verkligt, mätbart värde i kundernas, samhällets och planetens tjänst. Efter två år börjar resultaten skönjas.

I årets framstegsrapport om Legacy of Good-planen ger Dell många exempel på hur långsiktigt engagemang gör ”gott”. Detaljerad information uppdelad efter de specifika målen finns i det fullständiga dokumentet.

I dag finns det förstås många företag som skriver rapporter om socialt ansvar. De är ofta långa, kompakta och svåra att tolka. Att följa målen i Legacy of Good är ett enkelt sätt att organisera informationen, men det kan ändå vara svårt att veta hur man ska tolka helheten.

Den grafiska presentationen nedan visar 12 specifika områden där Dell uppfyller Legacy of Good-planen. I vissa fall finns det ännu mer att berätta:

Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

ENERGY STAR (och EPEAT)

ENERGY STAR-etiketten är ett enkelt sätt för användare att se att en produkt är energieffektiv. I rapporten kan man läsa att Dell erbjuder mer än 150 ENERGY STAR-kvalificerade produkter, delvis till följd av Dells mål att minska energiförbrukningen i alla produkter med 80 procent. Verktyget EPEAT är inte lika känt. Det är avsett att hjälpa professionella uppköpare att snabbt identifiera hållbar elektronik. Dell erbjuder mer än 200 EPEAT-registrerade produkter i 16 länder.

Välgörenhet

Rapporten visar att Dell skänker strategiskt till utbildning och vård eftersom det är två områden där Dells möjligheter möter barnens behov. Programmen har hjälpt 1,4 miljoner unga under de senaste två åren. Finansiering och frivilliga från Dell har hjälpt barn att få tillgång till solenergidrivna klassrum i Afrika där det kan vara svårt att få tillgång till vanlig elektricitet. Dell har också hjälpt flickor att lära sig koda datorprogram i programmet Be The Video Game Developer i samarbete med Girl Scouts of the USA.

För barncancervården har Dell byggt på sitt fyra år långa partnerskap med Translational Genomics Research Institute (TGen) och finansierat mer forskning och avancerad högprestandaberäkning (HPC) för att hjälpa forskarna att analysera patienternas molekylärdata snabbare och samarbeta med kollegor mer effektivt. Den sammantagna tiden för hela genomsekvenseringen har minskat från åtta veckor till två dagar.

Elektricitet från förnybara källor

I framstegsrapporten visar Dell att det övergripande arbetet för att minska utsläppet av växthusgaser från logistik och driftsverksamhet har stannat upp till viss del. Köp av förnybar elektricitet har dock fortsatt i samma styrka. Förnybar energi står för mer än 38 procent av Dells elektricitetsinköp och anläggningen i Lodz i Polen blev företagets första tillverkningsanläggning som köper 100 procent förnybar energi.

 

Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

Emballage utan svinn

Två av tre produktleveranser sker i emballage utan svinn, det vill säga i emballage tillverkat av hållbara material som kan återvinnas eller komposteras. Det innebär att två tredjedelar av alla Dells leveranser kommer fram i emballage som är 100 procent fritt från svinn, inklusive alla surfplattor och 92 procent av alla bärbara datorer. Det betyder inte att den sista tredjedelen helt saknar miljöhänsyn, bara att den inte är 100 procent fri från svinn ännu. Det är målet för 2020.

 

Grafisk presentation: 12 sätt som Dell som gör skillnad med Legacy of Good

Återvinning

Dells globala återtagningsprogram har växt till att bli det största i branschen med konsumentverksamhet i 78 länder och områden. Våra kommersiella tjänster för återförsäljning och återvinning av tillgångar finns i mer än 40 länder. Återtagningsvolymen är också imponerande: Dell har samlat in begagnad elektronik för 1,4 miljarder pund sedan 2007. Men det sträcker sig bortom siffror: Dell arbetar aktivt för att utveckla nya möjligheter till återvinning och återanvändning runt om i världen och stöder utvecklingen av globala standarder och regleringar så att återvinnare kan upprätta effektiva insamlingsnätverk och infrastrukturer.

 

 

Stephen M. Roberts

Stephen M. Roberts

Stephen Roberts är Dells hållbara marknadschef. I sin roll, främjar han "allt som är grönt" för leverantörer av tekniklösningar, med fokus på sambandet mellan teknik och mer hållbara resultat för näringsliv och samhälle. Sociala och miljömässiga frågor har varit i fokus för Stephens yrkeskarriär ända sedan han hjälpte med att bidra till lanseringen av amerikanska återvinningsdagen 1997. Innan han kom till Dell var han Vice President på EnviroMedia social marknadsföring, där han hjälpte till vid behandlingen av olika reklambyråer och PR.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Socialt ansvarstagande