Home » Teknologi » Big Data » Flexibilitet och effektivitet på 2000-talet med big data

Flexibilitet och effektivitet på 2000-talet med big data

Tech Page One

1-747x325

 

Få ett försprång med big data

Chefer som längtar efter bättre beslutsunderlag borde överväga att göra en dataanalys eller dra igång ett big data-projekt. Företagen svämmar över av data och det finns gott om leverantörer som skryter om hur duktiga de är på att fånga in, lagra och analysera data med diverse verktyg.

Men större datamängder resulterar inte automatiskt i bättre beslut. Data i sig gör ingen organisation mer agil. För att detta ska kunna bli verklighet måste företagen också koppla sin datainsamlingsstrategi och analyskapacitet till affärsresultaten.

Ta till vara potentialen hos big data

Flexibilitet och effektivitet på 2000-talet med big dataBig data-analyser är det som skiljer vinnare från förlorare på marknaden”, säger Clive Longbottom, förste analytiker på undersökningsföretaget Quocirca. ”Riktad marknadsföring har blivit mer effektiv eftersom företagen numera kan använda big data-analyser till att få strategiska insikter om kundbasen och implementera prediktiva funktioner i sina system. Därmed undviker man fel tilltal och erbjudanden, något som annars kan skrämma bort potentiella kunder och driva dem rakt i armarna på konkurrenterna.”

Enda nackdelen med en sådan strategi är att den i huvudsak fokuserar på att korrigera misstag i det förgångna – till exempel fel erbjudanden eller dålig förståelse för kundens verkliga behov – istället för att arbeta med att förbättra organisationens förmåga att hantera oväntade händelser.

Lägg till analysfunktioner

Bästa sättet att uppnå detta är att lägga till avancerade analysfunktioner. Avancerade analyser fungerar som bäst när de kombineras med data av hög kvalitet, men även när företaget är aktivt involverat i att fastställa parametrarna för själva analysarbetet. Dessutom är det viktigt att cheferna är beredda på att agera utifrån de insikter som man når under projektets gång.

Företag som väljer att inte agera utifrån sådan information kan omöjligt bli mer agila eller effektiva.

”Framväxten av Internet of Things och maskinkommunikation genererar enorma mängder data varje sekund – ofta ostrukturerade – från tusentals olika källor”, påpekar Nick Kotsis, expert på affärsintelligens och analyser hos PA Consulting Group.

”Med big data-projekt kan företagen integrera och bearbeta stora och komplexa datauppsättningar på ett enklare sätt än tidigare, med högre hastighet och till låg kostnad. På så sätt får de möjlighet att tolka en mängd olika typer av intern och extern information som tidigare varit svår att komma åt. Bara detta är en smärre revolution inom affärsanalyser och beslutsprocesser ute på företagen. Företag som använder sig av big data-analyser skaffar sig också konkurrensfördelar jämfört med andra som arbetar i ett långsammare tempo och med sämre dataunderlag.”

Det är dock inte nödvändigt för företagen att besitta enorma informationsmängder för att få bättre beslutsunderlag med big data-analyser.

Datautvinning

Vissa typer av data är enkla att samla in – till exempel kan man extrahera mer information från grund- och transaktionssystemen, från butiksterminaler eller till och med från konsumenternas mobilappar.

Annan information går att köpa in från sociala medier, och det går till och med att få ut vissa typer av data från myndigheterna utan kostnad. Det finns även kommersiella aktörer som säljer matnyttig information – allt från kundundersökningar till väderprognoser. Ett verkligt smart företag använder sina analysverktyg till att samköra olika datauppsättningar och köra hypotetiska scenarion för olika affärsbehov.

Big data-analyser ger mer konkurrenskraft eftersom företaget får tillgång till betydligt mer data än tidigare och kan fokusera på att uppfylla kundernas behov”, förklarar Nick Kotsis på PA Consulting.

”Med hjälp av big data-analyser kan företagen använda mikrosegmentering för att personanpassa erbjudanden om produkter och tjänster … Big data-analyser utgör själva bensinen i den digitala motorn.”

 

 

Stephen Pritchard

Stephen Pritchard

Stephen har arbetat som teknikjournalist i över 21 år. Hans huvudområden är teknik, telekom och miljö. Varannan vecka presenterar och producerar han Financial Times poddradio Connected Business, som handlar om informationsteknik. Han skriver, presenterar och producerar videorapporter för en stor mängd mediakanaler. Han är skrivande redaktör och kolumnist för IT Pro och Infosecurity Magazine. Han talar om trender inom både teknik och telekom samt journalistik och media. Han har varit ordförande och moderator för evenemang för Financial Times, GigaOM och Infosecurity Magazine.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business