Home » Business » Entreprenörskap » Fem metoder för att framtidssäkra företaget

Fem metoder för att framtidssäkra företaget

Tech Page One

iStock_000020786413_Full

 

Många menar att principerna bakom agil utveckling måste spridas även till andra delar av företagens verksamhet. Flexibel och anpassningsbar IT-utrustning är en absolut nödvändighet för att ett företag ska kunna gå från existerande infrastruktur och verksamhet till nya investeringar som kan hjälpa företaget att hitta nya kunder, konkurrera och växa. Denna truism, samt möjligheten att kunna köra fler arbetsbelastningar med mindre utrymme, kan sägas vara själva definitionen av agilitet idag.

Ett verkligt agilt företag ser till att framtidssäkra med en struktur som består av modulbaserade och skalbara IT-byggblock som ger en helt ny sorts flexibilitet. Genom att använda sig av dynamiska, mjukvarudefinierade lösningar kan företagen verka i en helt annan skala och med en helt annan hastighet än tidigare – och samtidigt spara pengar!

Manifest för förändring

Fem metoder för att framtidssäkra företagetManifestet för agil systemutveckling förespråkar intern organisationsförmåga, enkelhet och bästa tekniska praxis, men mest känd är kanske följande ursprungliga princip:

”Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.”

Dell är en förespråkare av agila metoder för att snabba upp måluppfyllelsen enligt ovanstående. En lärdom som moderna företag kan dra av detta är att förändring är en konstant. Det innebär också att ett framtidssäkrat företag måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna agera på nya sätt. Hur kan man då sammanfatta detta i fem enkla, grundläggande principer?

Så här når du framgång i den agila världen

  1. Företag som vill lyckas i en värld som befinner sig i förändring med ständigt nya tekniska landvinningar måste skapa en organisation som klarar dynamiska variationer och justeringar på löpande basis. Nyckeln till den nya agiliteten är att göra hela verksamheten mjukvarudefinierad: att separera programvaran från maskinvaran.
  2. Företag som vill lyckas i en värld där makroekonomiska villkor och nya säkerhetshot ständigt ändrar förutsättningarna kan frigöra mer kapital genom att använda molntjänster och en IT-modell med hyperkonvergerade infrastrukturer, det vill säga undvika tunga investeringar och istället gå över till mer hanterbara löpande driftskostnader.
  3. I en agil värld – där förmågan att kunna förändras är en förutsättning för framgång – kan molnlösningar, öppna standarder och virtualiserad infrastruktur ge företaget friheten att göra långsiktiga val istället för att låsa in företaget i en viss leverantörs produkter och tjänstevillkor.
  4. Nya myndighetsföreskrifter kan leda till dramatiska förändringar, och IT-strukturen hos ett framtidssäkrat företag måste därför bygga på en portfölj med maskinvara, programvara och tjänster som är förberedd för snabba förändringar i verksamheten (genom automatisk utvinning av affärsinformation) och lätt kan anpassas till detta.
  5. Absolut viktigast att komma ihåg för att bli framgångsrik är att kund- och köpbeteenden inte längre är lika statiska (alternativt cykliska, säsongsberoende eller periodiska) som de en gång var. Ett företag som kallar sig framtidssäkrat har en medvetenhet om att förändring är något helt normalt.

Agila affärsmål

Det slutliga målet är att bygga en organisation kring arbetsbelastningar som har optimerats för sin specifika bransch, men som ändå har den strategiskt viktiga förmågan att kunna förändras i takt med behoven.

Sådana arbetsbelastningar kan bestå av datadrivna tjänster, transaktionsströmmar, mätbara tillverkningsprocesser eller fysiska arbetsuppgifter som måste utföras av verkliga personer. Det viktigaste är att sådana arbetsbelastningar är utformade för maximal snabbhet och effektivitet, och att själva verksamheten bygger på en agil princip redan från början.

Även om ett framtidssäkrat företag fungerar effektivt idag kan detta förändras från en dag till en annan på grund av en mängd olika faktorer. Men oroa dig inte, är man framtidssäkrad har man i regel beredskap för att hantera även det oväntade.

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap