Home » Business » Produktivitet » Driftsättning – varför rätt processer bidrar till att minska antalet fel, sänker kostnaderna och höjer effektiviteten

Driftsättning – varför rätt processer bidrar till att minska antalet fel, sänker kostnaderna och höjer effektiviteten

Tech Page One

Deployment – Why the right processes help reduce errors, cut costs and improve effectiveness-Main Article Image

 

Ett företag som investerar i teknik har inte tid att vänta på att det nya systemet ska ge avkastning på investeringen. Värdet är avgörande också inom IT-verksamheten, och teknikavdelningar måste sträva efter bästa möjliga avkastning för resten av företaget.

Driftsättningen är ett avgörande steg i lanseringen av ny teknik. Företag som väljer att lägga tid och pengar på driftsättningen får en högre avkastning på investeringen långt efter att systemet har införts. Men att framgångsrikt driftsätta ett nytt system är inte alltid så enkelt.

IT-chefer som vill få ut mesta möjliga av ny teknik bör vända sig till externa partner som kan hjälpa dem genom de olika komplicerade stegen, från den grundläggande installationen av maskinvaran till planering, konfiguration och komplicerade integreringar. Låt oss gå lite djupare in på ämnet.

Varför är bra driftsättning en balansakt?

Deployment – Why the right processes help reduce errors, cut costs and improve effectiveness-Body Text ImageEn modern IT-chef vill leverera bra system till företaget. Smarta metoder, som konvergens och virtualisering, kan hjälpa teknikavdelningen att lägga en grund för modernisering av applikationer och ökad molnanvändning.

Att få ut det bästa i den digitala omvandlingen till resten av företaget innebär dock ofta att man måste hålla många bollar i luften. IT-chefer som inte bryr sig så mycket om driftsättningen kommer snart att märka att komplexiteten i systemen ökar snarare än minskar. Systemen som skulle skapa värde för företaget leder istället till slöseri med tid och pengar.

Resultatet blir ofta en balansakt, där IT-teamen är ivriga att kunna erbjuda fördelarna med ny teknik men oroar sig för nya prioriteringar, snäva tidsscheman, övergångsrisker och inte minst de problem som kan uppstå efter driftsättningen. IT-chefer måste hitta ett sätt att göra driftsättningen till en smärtfri process som minskar antalet fel, sänker kostnaderna och förbättrar effektiviteten.

Externa experter kan ta hand om driftsättningen

Forskning från Intelliclear pekar på att IT-chefer står inför flera viktiga problem vid driftsättningen. Det kan till exempel gälla inledande steg som planering och konfiguration, men också hur systemen ska användas fullt ut vid till exempel installation och integrering. Många företag måste också kämpa för att hitta personal som har kunskaper om driftsättning.

Här kan externa experter vara till hjälp. Forskning från Principled Technologies visar att de bästa driftsättningsteamen kan hjälpa ditt företag att bryta sitt beroende av svåråtkomliga administratörskunskaper. Du kan också använda sådan extern expertis till att frigöra administratörer som istället kan arbeta med andra, mer värdeskapande uppgifter.

Istället för att hoppa mellan uppgifter, vilket kan skapa fel och förseningar, får dina administratörer fokusera på en enda strategisk uppgift. Genom att överlämna större delen av driftsättningen till externa experter kan ditt företag se till att den nya tekniken konfigureras och integreras utan att behöva anstränga de interna resurserna ännu mer.

Högre effektivitet nu och i framtiden

Ett professionellt support- och driftsättningsteam kan alltså korta tiden till lansering och hålla kostnaderna under kontroll. Ta till exempel ProDeploy från Dell – Principled Technologies fann att denna externa specialist var 39 procent snabbare på att driftsätta en blandad miljö med servrar, nätverk och lagringsutrymme än de interna administratörerna.

Med snabbare driftsättning går det också fortare att förbättra datacentrets funktion eller öka kapaciteten med ny maskinvara. Principled Technologies menar att en pålitlig supportpartner som Dell ger ditt företag ett mer effektivt alternativ än att försöka göra allt internt.

Undersökningen visar att driftsättningstjänster kan minska de interna administratörernas inblandning med 91 procent. Principled Technologies slår fast att rätt driftsättningspartner ger ditt företag en snabbare och effektivare implementering, med minimal påverkan på de interna resurserna. Rätt partner med rätt processer står redo att hjälpa dig.

Om du vill veta mer om hur Dells driftsättningstjänster kan hjälpa dig att få en effektivare systemimplementering kan du klicka här eller kontakta din Dell-representant.

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Produktivitet