Home » Business » Socialt ansvarstagande » Därför driver den cirkulära ekonomin fram nytänk inom design

Därför driver den cirkulära ekonomin fram nytänk inom design

Tech Page One

B

 

”Skräp” har en ganska specifik innebörd för de flesta – det är det vi kastar bort eftersom det inte längre har något värde för oss. Men tänk om det inte var värdelöst? Tänk om fler saker hade utformats så att de kunde återanvändas eller återvinnas på ett enkelt sätt? Tänk om fler saker hade tillverkats i återvunnet material? Tänk om vi inte ens behövde fler ”saker”?

Detta är några av de viktiga frågor som ställs av förespråkare av den cirkulära ekonomin – ett annat sätt att betrakta det ekonomiska systemet.

Vad är den cirkulära ekonomin?

Recycle ElectronicsDet är kanske lättast att förstå vad den cirkulära ekonomin är om man tänker på dess motsats: den linjära ekonomin. Detta är den dominerande modellen idag – ett ohållbart tillverkningssystem med mottot ”ta, tillverka, kasta”, där man utvinner resurser, omvandlar dem till varor som vi använder och sedan dumpar varorna på soptippar eller på annat sätt lämnar dem utanför ekonomin. I en värld där befolkningen växer, den konsumtionsinriktade medelklassen ökar och klimatförändringar påverkar hela världen har vi inte råd att fortsätta på detta sätt.

I den cirkulära ekonomin däremot återanvänds och återvinns material, vilket producerar lite avfall

Den cirkulära ekonomin bygger på resursproduktivitet och på hur vi kan få ut så mycket som möjligt av vad vi använder; man tittar på hela systemet, behandlar alla material som värdefulla och går över till nya marknadsmodeller som minimerar mängden resurser som behövs i första hand. Systemet utformas så att avfall inte uppstår.

Viktiga begrepp

Återvinning och återanvändning spelar en avgörande roll i den cirkulära ekonomin. Det handlar emellertid inte bara om återvinning. Vi måste alla tänka om när det gäller design, och vi måste se till produkternas hela livscykel för att maximera det värde vi kan få ut av allt som lagts in. Genom att utforma produkter med reparation, återanvändning och återvinning i åtanke kan ingenjörer lägga grunden för det cirkulära systemet – så att materialen enklare kan användas på nytt

En viktig del i detta är att återvinningsbranschen måste växa och knytas närmare till produktionsprocessen – återvinningen fungerar inte om materialen inte återanvänds på något sätt.

Övergången till en cirkulär ekonomi kommer emellertid inte att lyckas om allt vi gör är att förbättra återvinningen. Vi behöver tänka mer på hur värde levereras på marknaden. Exempel från delningsekonomin visar vägen: Car2Go – som har bilar som kan bokas med en smartphone – maximerar värdet på ett fordon genom att dra nytta av det faktum att de flesta av oss enbart tillbringar en liten del av dagen med att köra. Interface Carpets är ett annat exempel: de säljer inte textila golvplattor, utan leasar dem och tar tillbaka utslitna golvplattor och återvinner dem.

Tekniken kommer också att spela en viktig roll. Vi kan redan göra mycket mer tack vare molntjänster och mobil teknik som använder delade datacenterinfrastrukturer. Samtidigt förändrar kommunikation mellan maskiner, Internet of Things och möjligheten att samla in och analysera Big Data radikalt vårt sätt att övervaka resurser, förbättra effektiviteten och förnya system.

Fördelar med en cirkulär ekonomi

Den goda nyheten är att denna förvandling har enormt stor potential. Systemet måste bli mer kostnadseffektivt, men det led som måste förbättras omfattar de materiella resurserna, inte arbetskraften. Den cirkulära ekonomin kommer i själva verket att behöva en uppsjö av innovativa entreprenörer som kan erbjuda nya tjänster, fylla ut tomrum i infrastrukturen och komma på nya sätt att leverera värde.

Ellen MacArthur Foundation, en ledande röst inom den cirkulära ekonomin, har bedömt att en total övergång kan generera uppskattningsvis 1 biljon USD per år i värde medan den brittiska regeringen uppskattar att övergången skulle skapa 400 000 nya jobb enbart i Europa.

 

 

Stephen M. Roberts

Stephen M. Roberts

Stephen Roberts är Dells hållbara marknadschef. I sin roll, främjar han "allt som är grönt" för leverantörer av tekniklösningar, med fokus på sambandet mellan teknik och mer hållbara resultat för näringsliv och samhälle. Sociala och miljömässiga frågor har varit i fokus för Stephens yrkeskarriär ända sedan han hjälpte med att bidra till lanseringen av amerikanska återvinningsdagen 1997. Innan han kom till Dell var han Vice President på EnviroMedia social marknadsföring, där han hjälpte till vid behandlingen av olika reklambyråer och PR.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Socialt ansvarstagande