Home » Teknologi » Big Data » Big Data: lös ett affärsproblem i taget

Big Data: lös ett affärsproblem i taget

Tech Page One

Businesspeople in Meeting with Latitude 15 Touch 5000 Series Lap

 

Det här är inte första gången som jag skriver om den explosionsartade utveckling vi ser inom Big Data och Little Data, men ämnet är fortfarande lika relevant. Alla datamängder oavsett storlek är en tillgång, eller snarare en nödvändighet, för affärsvärlden. Det är det nog inte många som har några invändningar mot. Speciellt Big Data, definierat som ”de ständigt expanderande strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade data som organisationer av alla format genererar och samlar in, och som man sedan försöker lagra, hantera och analysera” spelar en viktig roll när det gäller företagens resultat.

Betydelsen av Big Data i företagsvärlden

Big Data kan även inkludera data som genererats av maskiner eller uppgifter som samlats in från sociala medier. Med hjälp av sådan information kan företagen kommunicera mer effektivt med sina kunder, försöka förstå marknader samt utvärdera effektiviteten hos resursutnyttjandet och den interna driften. OK, vid det här laget förstår nog alla vikten. Men det finns också ett problem med detta: Big Data består av så många komponenter och det finns så många oklarheter kring analyserna att det hela snabbt kan kännas oöverskådligt. Hur avgör man egentligen vad som är relevant information? Och vad gör man med informationen när man väl har lagt tid och pengar på att utvinna den? Alla företag måste använda Big Data idag för att bli framgångsrika, så är det bara. Och precis som i verkliga livet finns det vissa som är bättre på det än andra.

Informationsteknikens superstjärnor

College Students Using Venue 11 Pro Tablets in Study GroupForbes publicerade nyligen en rapport om hur informationsteknikens superstjärnor använder Big Data. Transportföretaget UPS sparar till exempel in 50 miljoner USD om året på bränsle, underhåll och tid genom att använda insamlade kördata för att minimera antalet nödvändiga vänstersvängar. Färre vänstersvängar innebar kortare väntetider vid trafikljusen, och med hjälp av särskilda sensorer som man installerade i bilarna lyckades man även sänka koldioxidutsläppen och spara 5,6 miljoner liter bränsle.

Enligt CTOVision.com samlar även detaljhandelskedjan Costco in Big Data i samband med de inköp som deras kunder gör. När Costco nyligen var tvungna att återkalla en produkt lyckades man kontakta varenda kund som köpt produkten inom 24 timmar. Det är sådant som skapar lojala kunder och i slutändan också vinster.

Är Big Data en kraft att räkna med? Ja. Kan Big Data verka överväldigande? Absolut! Är det möjligt att lägga stora pengar på personal, verktyg och processer för att utnyttja kraften hos Big Data och ändå misslyckas? Det kan du slå dig i backen på. Men det finns ett bra sätt att få ut mesta möjliga av din Big Data-investering. I stället för att drunkna i ett hav av Big Data ska du ta sikte på ett tydligt mål och ta ett projekt i taget.

Bättre resultat med en tydlig målsättning

Till en början kan det tyckas vara en bra idé att sjösätta flera Big Data-projekt samtidigt för att få mer utförliga resultat på kortare tid, men genvägar kan ibland vara senvägar. Om du inte passar dig kanske du fullkomligen öser in pengar i Big Data-analyser bara för att se den förväntade flodvågen av information förvandlas till en liten rännil i slutändan. Varför? Med Big Data är möjligheterna i det närmaste oändliga och det är lätt att tappa fokus, fastna på vägen eller byta kurs mitt i projektet. I slutändan kanske du står där med flera uppgifter igång samtidigt med olika nivåer av färdigställande. Poängen här är att flerfasetterade projekt som ska lösa ett och samma problem ofta baseras på resultaten från olika delprojekt med kopplingar till varandra. Om ett delprojekt försenas blir alla andra delprojekt också lidande.

Försök i stället att minimera antalet variabler som du hanterar samtidigt. Börja med ett problem på övergripande nivå. Lägg alla dina resurser på att samla in och analysera Big Data kring ett enda problem och implementera sedan resultaten på det sätt som ger störst effekt över hela linjen. Därefter kan du gå vidare med att lösa mindre verksamhetskritiska problem. Waterfall-principen, med ett projekt i taget, ger bättre resultat och mer användbar statistik.

Kom ihåg att Big Data finns till för dig, inte tvärtom. Du har trots allt investerat tid och pengar på att samla in data och förtjänar nu att skörda frukten av ditt arbete. Ett projekt i taget med en tydlig målsättning kan vara bästa sättet att uppnå detta.

Hur hanterar ditt företag möjligheterna som era data medför? Kör ni ett Big Data-projekt i taget eller har ni alltid många järn i elden? Oavsett hur ni jobbar skulle jag gärna vilja ta del av era erfarenheter när det gäller att ta kontrollen över och utnyttja störtfloden av indata på smartast möjliga sätt – dela gärna med er!

Denna text skrevs inom ramen för Dell Insight Partners-programmet, som förmedlar nyheter och analyser om teknikutvecklingen. Dell sponsrar visserligen denna artikel, men åsikterna som redovisas är mina egna och behöver inte nödvändigtvis återspegla Dells ställningstaganden eller strategier.

 

 

Daniel Newman

Daniel Newman

Daniel Newman är co-CEO och styrelseordförande i BroadSuite Broadsuite V3 Media Group, där han arbetade för att tillåta små och stora företag att identifiera och redovisas i den digitala världen. Han är också författare till två böcker, bidragsgivare till Forbes, entreprenör och Huffington Post. Daniel är också företags professor.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business