Home » Teknologi » Big Data » Big data är här – dags för företagen att växa upp!

Big data är här – dags för företagen att växa upp!

Tech Page One

Big data är här – dags för företagen att växa upp!

 

Det är många som pratar om big data nuförtiden. Och till viss del är det förståeligt – vi är hela tiden omgivna av enorma datamängder.

Anledningen till att big data har blivit så upphaussat kan härledas till en inledande nervositet i branschen, där alla försökt få grepp om konceptet och om hur företagen behöver förändras för att uppnå högre nivåer av driftseffektivitet.

Ett oändligt universum av big data

En historia som cirkulerar i branschen – och som mycket väl kan vara en vandringssägen – handlar om en bank-vd som beordrade att ingen som helst information fick raderas, med omedelbar verkan. Vd:n förstod principen bakom big data: att vi inte vet nu vilka data som vi kommer att få nytta av i framtiden, och att big data-universumet därmed är oändligt.

Nu när vi har fått en bättre bild av vad big data faktiskt är vill vi uppmana företagen att ta steget in i samtiden och skapa nya affärsmodeller som drar nytta av de insikter som big data kan ge.

Enligt undersökningar beställda av Dell Services och utförda av International Institute for Analytics (IIA), har avancerad analys nått en brytpunkt där både medelstora och stora företag börjat tillämpa metoderna för att få konkurrensfördelar.

Få grepp om big data

Big data är här – dags för företagen att växa upp!Det som utmärker dessa företag är att de har tagit ett grepp om big data, förvissade om att detta så småningom kommer att ge en överlägsen kundupplevelse, mer engagerad personal och bättre driftseffektivitet.

Men vad är det man ska ta ett grepp på mer konkret? Till en början handlar det om att investera i IT-infrastruktur (servrar, molntjänster, nätverkshantering etc.) som kan lagra, bearbeta, analysera, integrera och till slut även skapa ett beslutsunderlag utifrån de big data-strömmar som företaget kommer i kontakt med.

Det är svårt att veta var man ska börja och hur man ska bygga ut, men en bra genväg kan vara att studera Dell Blueprints. Det här rör sig om helt integrerade, heltäckande arkitekturer som kombinerar maskinvara, programvara och tjänster för att skapa lösningar som är lätta att implementera. Dell Blueprints bygger på vanliga användarfall och har testats och validerats för att ge snabba, tillförlitliga och förutsägbara driftsättningar av kritiska arbetsbelastningar.

Den nya ekonomin

Dells avdelning för big data och affärsinformation menar man att ”ökningen av data kräver innovativ infrastruktur, effektiv hantering och tillgång till självbetjäningsanalyser. Många leverantörer av big data-lösningar hanterar bara en bråkdel av maskinvaruparken, eller tvingar dig att riva ut och byta ut infrastrukturen. Bägge metoderna är dyrbara och begränsar skalbarheten. Dells lösningar erbjuder valmöjligheter, flexibilitet, förändrad ekonomi och sammankopplad information.”

Om det är något som alla moderna företagsledare strävar efter så är det att hitta digitala affärsmodeller som gör det möjligt att locka, betjäna och behålla kunder i den digitala eran.

Avancerad big data-analys tillhandahåller vad vi vill kallar ”användbar information”, som hjälper företaget att mogna och möjliggöra en digitalisering av verksamheten.

Så agerar det mogna big data-företaget

Rent konkret kan ett moget big data-företag arbeta med ALLA typer av data:

Genom att omfamna fler datatyper kan det mogna big data-företaget hitta nya kunder och göra prognoser med hjälp av smarta algoritmer som utvinner användbar information ur stora datamängder.

I rubriken uppmanade vi företagen att växa upp och ta tag i big data-analysen. Är du redo?

 

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business