Home » Business » Entreprenörskap » Bemöta regleringar med innovation: revolutionärerna från 1776

Bemöta regleringar med innovation: revolutionärerna från 1776

Tech Page One

Bemöta regleringar med innovation: revolutionärerna från 1776

 

I en stad full av amerikansk historia, med museer, monument och konstitutionsmemorabilia är den Washington D.C.-baserade företagsinkubatorn 1776 något som sticker ut. Detta eftersom det är ett företag som blickar framåt, och inte mot nationens förflutna, när det tar uppstartskulturen till huvudstaden.

På 1776:s kontor, bara några kvarter från Vita huset, möts man av utvecklare i luvtröjor som skriver kod i rasande takt vid sina skrivbord med löpband, projektledare som filar på sina visionstavlor för företagsutveckling och den omisskännliga atmosfären av entreprenörsanda. Det är en helt annan värld än den kostymanda och byråkrati som har blivit utmärkande för Washington.

De över 200 nystartade företagen som inkuberas här utnyttjar tekniken i den privata sektorn för samhällets bästa och är verksamma i fem strikt reglerade branscher. Det handlar om områden som traditionellt sett har varit svåra att modernisera, som utbildning, hållbar utveckling, vård, transport och stadsbyggnad.

För att kunna växa i en så byråkratisk miljö har många av entreprenörerna behövt ”tänja på reglerna”. För att göra det måste entreprenörerna ofta arbeta tillsammans med de myndigheter som reglerar deras branscher. I slutänden försöker de flesta åstadkomma förändring av de här myndigheterna utifrån och in.

Den här metoden innebär ständiga spänningar eftersom du arbetar med myndigheterna och samtidigt försöker förändra dem. Det är just den här spänningen som ger 1776 en unik känsla av att ligga i framkanten.

Vi träffade några av revolutionärerna själva för att se hur de hanterar entreprenörskapets unika utmaningar på reglerade marknader.

En helt ny typ av studielån

Bemöta regleringar med innovation: revolutionärerna från 1776Manu Smadja är född i Frankrike men utbildad vid University of Virginia. Hans flytt till USA som student var inte utan ett par ordentliga kulturkrockar.

Förutom den kulturella anpassningen slogs Smadja av hur få finansieringsmöjligheter det fanns för internationella studenter. Han hade många ströjobb på campus för att klara sig och fick hjälp av sina föräldrar, en lyx som inte många studenter kan räkna med. Tio år senare såg han sin syster stå inför samma utmaningar.

Utmaningarna kvarstår trots att det nu finns närmare en miljon utländska studenter i USA, strax över fyra procent av landets totala antal studenter.

”Bankerna lånar inte ut till utländska studenter eftersom föräldrar utan kreditvärdighet i USA inte kan vara medlåntagare”, förklarar Smadja. ”Och även om de skulle få ett heltäckande stipendium måste de betala för mat, husrum och övriga omkostnader.”

Smadjas observationer blev katalysatorn till MPOWER Financing, ett uppstartsföretag som lånar ut pengar till studenter med stor potential men utan tillgång till traditionella finansieringsvägar.

Precis som andra långivare söker MPOWER efter studenter som har hög potential att ge avkastning på investeringen. Men till skillnad från andra använder de inte kredithistoriken som grund för sin bedömning. I stället tittar MPOWER på studentens praktikplatser, hur gångbar examen är på arbetsmarknaden och skolans anseende. Ingen kreditvärdighet. Inga medlåntagare. Räntan börjar på 7,99 procent. De flesta privata långivare erbjuder fast ränta mellan 5 och 12 procent.

Med en månadsbetalning på 100 USD syftar MPOWERs låga kostnad till att göra studielånsupplevelsen mer lik hanteringen av en vanlig mobiltelefonräkning.

Men Smadjas mål är högre än att bara minska skulderna för utländska studenter.

”Vi förändrar i grunden hur människor tänker kring kreditrisk”, säger han. ”Traditionellt har kredit setts ur ett historiskt hänseende. Vi ser på kredit som en färdväg.

”När du är 21, 22 eller 24 har du inte så mycket historia bakom dig. Därför fokuserar på personens framtid.”

Smadja har erfarenhet från Capital One och McKinsey. Han tar med sina erfarenheter av traditionell finansiering i sina innovativa utlåningsmetoder. Men det var inte problemfritt för honom att byta karriär till ett uppstartsföretag.

”Jag valde det enda jobbet där jag jobbar lika mycket som en ledningskonsult och inte får några pengar”, säger han.

Trots den lägre inkomsten planerar inte Smadja att återvända till finansvärlden. Hans nya jobb är mycket mer givande. ”Vi får telefonsamtal från studenter som gråter och säger att de ber för oss eftersom de får möjlighet att slutföra sin utbildning”, säger han.

Dessutom är uppstartskulturen smittande. ”När du väl har fått smak för entreprenörskap är det svårt att sluta”, säger Smadja.

Revolutionera finansutbildningen

Personliga upplevelser är ofta drivkraften bakom det sociala arbetet i uppstartsföretagen hos 1776. Angel Richs företag är inget undantag.

Rich kommer från en familj försäkringssäljare som har bott i Washington i fyra generationer. Hon har rest med sin familj och besökt hem över hela landet. Ofta har hon träffat människor som har svårt att hantera det grundläggande i sin personliga ekonomi.

”De visste inte hur de skulle handskas med sina pengar. De var förvirrade”, säger Rich. ”Min mamma var tvungen att hjälpa dem att betala sina räkningar, göra en budget eller skriva ut en check, sådant som borde vara enkelt.”

Förra året klarade bara 20 procent av de tillfrågade ett test om pensionsförsäkringar som distribuerades av American College of Financial Services.

I en internationell undersökning från 2014 av 15-åriga elever rankades USA mellan 8:e och 12:e plats av 18 länder i ekonomiska grundkunskaper. Dagens studenter går ut med ingående kunskaper i algebra, men de har ingen aning om vad en amortering är.

Richs arbete på 1776 har inte bara förnyat hennes kontakt med rötterna i D.C. utan också med detta problem som hon såg redan som barn. Hon är VD och grundare av The Wealth Factory, som tillverkar spelet Wealthy Life om ekonomi för grundskola, gymnasium och vuxna.

Initiativet Common Core har omprioriterat grundkunskaperna i ekonomi för att komma tillrätta med bristerna i USA, men stelheten i den standardiserade kursplanen ger begränsat med utrymme att engagera eleverna. Där är här Wealthy Life kommer in i bilden.

Genom att utnyttja spelboomen inom utbildningsteknik använder Wealthy Life ett spel för att göra grundläggande privatekonomi lite mindre förvirrande och mycket roligare. En färsk studie från Kaplan Universitys School of Information Technology fann att visualiseringar av utmärkelser i form av medaljer i onlinekurser ökade engagemanget med 17 procent. 60 procent av användarna valde att genomföra en utmaning för att få en medalj.

Wealthy Life använder sig av samma spelmodell som i studien och tillämpar den på privatekonomi. Att betala räkningar, göra upp en budget och sköta ett checkkonto är grundläggande färdigheter som Rich lär barn och vuxna med sina produkter.

Wealthy Life används inte bara i USA. ”Vårt uppdrag är att ge hela världen samma tillgång”, säger Rich. Målet är inte så långt borta. Ett samarbete med PenPal Schools kommer att sprida Richs moduler för ekonomiutbildning till mer än 80 länder.

1776 har varit en viktig del av denna expansion. Under de tre månader som Wealthy Life har varit hos 1776 i Washington D.C. har antalet användare ökat med 15 000 och programmet har integrerats i 480 federala myndigheter i hela D.C.

Ironiskt nog har erfarenheten med Wealthy Life på 1776 lärt Rich att pengar bara räcker en bit på vägen när man är i tillväxtfasen.

”Kontakter är viktigare än pengar”, säger Rich. I stället för att söka efter mer kapital har hon upptäckt att om man ”fokuserar på att validera produktens kvalitet kommer det att leda dig till pengarna”.

Revolutionera onlineautentisering

Blake Hall och Matthew Thompson är veteraner från US Army Rangers, har gått på Harvard Business School och grundat ID.me. De är soldater som har tjänstgjort i Irak och Afghanistan och de har ett unikt militärperspektiv på säkerhet som de tar med sig till uppstartsvärlden. Som entreprenörer stötte de på ett besvärligt hinder när de skulle kontrollera sin produkt: de federala myndigheterna i USA.

Idén till ID.me var enkel. Det finns massor av rabatter för militärer och veteraner i butiker. Men i och med att handeln flyttar från fysiska butiker kan inte veteranerna längre verifiera sin veteranstatus och utnyttja rabatterna online. Grundarna skapade en plats genom ID.me där digitala id-kort för militärens personal kan lagras. Det är den första i sitt slag.

För att göra detta behövdes inte bara en bra utvecklare utan också myndigheternas förtroende. Och ID.me har verkligen fått det. De är just nu ett av endast tre företag som har den federala certifieringen FICAM Level of Assurance Three, bästa möjliga stöd för identitetsautentisering online från myndigheter i USA. Som jämförelse är ett av de andra tre företagen den trådlösa jätten Verizon. De flesta banker är bara certifierade till nivå två.

”Vårt förhållande till myndigheterna bottnar i grundarnas militära kontakter och utökades via kontakter och nätverk på 1776”, säger James Pottenger, ID.me:s driftschef. ”När vi gick till myndigheterna med en potentiellt revolutionerande idé var de också mycket positiva till den.”

ID.me fortsatte att utveckla sin position i Washington D.C. och relationen till de federala myndigheterna när organisationen fick ett lukrativt myndighetskontrakt om att tillämpa sin programvara på Connect.gov, en webbplats med SSO-inloggning till myndighetstjänster som lanserades förra året och är tänkt att omfatta personalfiler, skatteåterbäring och medicinska register när den expanderar.

Sedan dess har ID.me utökat sina tjänster till identitetsverifiering för studenter, lärare och räddningspersonal. Men det ska inte sluta med det.

”Frågan om identitetsautentisering är universell. Alla använder inloggningar flera gånger om dagen”, säger Pottenger. ”Bedrägerier blir allt vanligare och medborgarna kräver förändring. Vi på ID.me hoppas kunna göra de förändringarna och göra världen online till en säkrare och mer effektiv plats.”

Där revolutioner börjar

Från hackningar, krascher och bojkottade program − de federala myndigheterna i USA har kritiserats för sin konservativa hållning. Genom att lägga saker på entreprenad och komplettera myndigheternas arbete inom strikt reglerade områden hoppades 1776:s grundare Donna Harris och Evan Burfield kunna häva denna stagnation.

MPOWER, The Wealthy Life och ID.me är motsvarigheter till de federala myndigheterna Sallie Mae, Pentagon och Department of Education. 1776 har introducerat en Silicon Valley-modell i de anrika korridorerna.

Och det är finns en tanke bakom det.

Entreprenörerna på 1776 har inte bara en affärsmodell, de har ett uppdrag. Trots sina vitt skilda mål och metoder arbetar varje grundare outtröttligt för att utmana status quo och förverkliga sina visioner.

”Här handlar det inte så mycket om nästa app eller tekniska framsteg. Det är skillnaden mot Silicon Valley”, säger Smadja. ”Människorna brinner för flera saker. De strävar efter sociala framsteg, inte bara tekniska.”

Eller som Harris stolt säger: ”Här finns inte Angry Birds eller Instagram.”

1776:s slogan är ”Där revolutioner börjar.” Den här företagsinkubatorn menar allvar. Därför har organisationen blivit ett framstegsnav i huvudstaden.

”Folk har alltid kommit till Washington D.C. för att förändra världen”, säger Harris. ”Förut innebar det att åka till Capitol Hill eller en tankesmedja.

I dag är det att starta ett företag som kan ta sig an de utmaningar som de gamla institutionerna inte har kunnat lösa.”

 

 

Andrew Deck

Andrew Deck

Andrew Deck är en journalist från Tokyo, Japan, som specialiserat sig på teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Hans arbete har dykt upp i The Brown Political Review och The Brown Daily Herald.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap