Home » Teknologi » Big Data » Bästa praxis för big data-analyser

Bästa praxis för big data-analyser

Tech Page One

Bästa praxis för big data-analyser

 

Stora beslut kräver rätt beslutsunderlag

Big data har länge varit ett av de mest uttjatade modeorden i företagsvärlden. Leverantörerna pratar om datautvinning och datasjöar – ja, man beskriver ibland data som den nya tidens olja.

Verkligheten är inte fullt så fantastisk. Data har förvisso ett värde, men obehandlade data är bara råvaror. Precis som i oljeanalogin måste data raffineras och behandlas för att kunna användas till något vettigt. Att bara samla på sig data för sakens skull tjänar ingenting till.

Företagen behöver hitta metoder som förvandlar data till beslutsunderlag. Det är därför man hellre ska tala om dataanalyser eller big data-analyser istället för att lyfta fram big data i sig som en konkurrensfördel.

Bästa praxis för big data-analyserEnligt en undersökning utförd av International Institute for Analytics (IIA) är andelen företag som använder eller planerar att använda dataanalys ca 71 procent. Av alla företag som gör avancerade analyser är det emellertid endast ett av fem företag som verkligen använder big data enligt IIA:s definition (stora datavolymer eller snabba data).

För närvarande är det finansbolagen som går i spetsen för användningen av big data-analyser, men det används också allt oftare inom detaljhandeln, tillverkningsindustrin, hälso- och sjukvården och till och med inom statlig förvaltning.

Ett steg före konkurrenterna

Big data kan ge många företag rejäla konkurrensfördelar. Men detta gäller bara i de fall där big data har kunnat användas till att skapa underlag för bättre beslut.

Enligt IIA råder det ”allmän konsensus om att big data kan användas till att skapa framtida konkurrensfördelar”. De fann också att 98 procent av alla företag som sjösatt big data-projekt var övertygade om projektens strategiska betydelse.

Bland de mest framgångsrika big data-projekten återfinns bättre prognoser om säsongsmode inom detaljhandeln, kartläggning av kundattityder i samband med konsumtionsvaror samt bättre underhållsrutiner inom tillverkningsindustrin med hjälp av slitagedata som samlats in från tusentals användarenheter.

Företagen inom telekom- och energibranscherna använder i allt större utsträckning big data till att kartlägga toppar och dalar i användningen av deras tjänster och för att försäkra sig om att de har kapaciteten när behoven uppstår utan att behöva göra onödiga infrastrukturinvesteringar.

Ställ rätt frågor

Ovan nämnda big data-tillämpningar fungerar eftersom de faktiskt besvarar mycket specifika affärsrelaterade frågor istället för att bara ackumulera data i förhoppningen om att en ny insikt ska uppenbara sig som en blixt från en klar himmel.

”Nyckeln till framgång ligger i att hitta svaret på en specifik fråga, även om svaret leder till att ingen åtgärd behöver vidtas”, säger Nick Kotsis, expert på affärsintelligens och analyser hos PA Consulting Group. ”Analyser bara för sakens skull har ett mycket begränsat värde.”

Vad företagen behöver göra är att fatta aktiva beslut, dra nya slutsatser utifrån insamlade data och försäkra sig om att få avkastning på investeringen.

Få ordning på detaljerna

En av de stora utmaningarna i ett big data-projekt är att det är alldeles för lätt att samla på sig för mycket data, vilket leder till ett överflöd av information och en del mindre välgrundade beslut. Och så var det frågan om datakvaliteten.

Att bestämma vilka typer av data som ska samlas in och hur det ska gå till är minst lika viktigt som valet av analysverktyg.

”Något som kommer att bli mycket viktigt för företagen är hur effektivt de inhämtar och hanterar data, samt hur de använder avancerad analys till att omvandla dessa data till användbar information och bättre beslut”, konstaterar IIA.

”För att lyckas med big data-analyser krävs fokus, engagemang och kunskaper”, säger Nick Kotsis på PA Consulting. ”IT-avdelningen måste samarbeta med resten av företaget för att man tillsammans ska kunna uppnå de förutbestämda affärsmålen. Chanserna för att ett big data-projekt ska falla väl ut ökar ju mer engagerade alla inblandade är.”

 

 

Stephen Pritchard

Stephen Pritchard

Stephen har arbetat som teknikjournalist i över 21 år. Hans huvudområden är teknik, telekom och miljö. Varannan vecka presenterar och producerar han Financial Times poddradio Connected Business, som handlar om informationsteknik. Han skriver, presenterar och producerar videorapporter för en stor mängd mediakanaler. Han är skrivande redaktör och kolumnist för IT Pro och Infosecurity Magazine. Han talar om trender inom både teknik och telekom samt journalistik och media. Han har varit ordförande och moderator för evenemang för Financial Times, GigaOM och Infosecurity Magazine.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Big Data, Business