Home » Business » Entreprenörskap » Är sociala medier den drivande kraften i en affärsrevolution?

Är sociala medier den drivande kraften i en affärsrevolution?

Tech Page One

Ar sociala medier den drivande kraften i en affarsrevolution 747x325

 

Sociala medier är så mycket mer än ett konsumentverktyg. Nätverkande på webben, framför allt genom social försäljning, håller på att förändra hur människor interagerar. Smarta kanalåterförsäljare kan använda social försäljning för att påverka hur varumärken uppfattas.

Om någon nämner tänker du kanske i första hand på de största konsumentverktygen; Facebook, Instagram, Tumblr och Flickr, som hjälper människor över hela världen att hålla kontakten. Det som började som en konsumentdriven utveckling sprider sig nu in på arbetsplatsen genom att folk använder ledande plattformar som LinkedIn och Skype.

Sociala medier erbjuder människor ett sätt att hålla kontakten, det vill säga att bygga och utveckla relationer. Det är därför viktigt för kanalåterförsäljare att förstå hur sociala verktyg kan användas för att skapa en ny, viktig väg till marknaden.

Varför ser en del negativt på sociala medier?

Ar sociala medier den drivande kraften i en affarsrevolution 350x250Sociala medier har blivit så populära att de viktigaste plattformarna har växt ohämmat under det senaste årtiondet. Facebook, som öppnade dörrarna för allmänheten i september 2006, hade 500 miljoner användare i juli 2010. I dag kan plattformen skryta med över 1,5 miljarder månatliga aktiva användare, men det är en tillväxthastighet som många företagsledningar följer med oro, och även chefer hos kanalåterförsäljare.

Zoe Sands som är expert på digital marknadsföring anser att marknadsförings- och försäljningsaktiviteter hos kanalåterförsäljare ofta fokuserar på leverantörers kvartalsvisa finansierings- och utvecklingscykler. Detta strategiska fokus innebär att kanalåterförsäljare ofta undviker aktiviteter på exempelvis sociala medier, som de är osäkra på hur man mäter och som inte genererar en konkret och omedelbar avkastning.

Det är vanligt att möjligheterna med sociala medier omges av oro. Arbetsgivare oroar sig ofta för att sociala plattformar ska leda till att arbetstagare arbetar mindre effektivt. Negativa uppfattningar lever fortfarande kvar. Enligt forskning besöker så många som 72 procent av arbetstagare i Storbritannien Facebook på arbetsplatsen, och däribland smyger 81 procent med dessa aktiviteter inför kollegor och chefer.

Vissa företag förbjuder sociala medier helt och hållet. Sådana stränga åtgärder kan dock innebära att företag tappar konkurrensfördelar. I denna tid där människor alltid är uppkopplade kan kanalåterförsäljare sannolikt vinna på att låta sina anställda interagera via sociala medier, eftersom det kan leda till effektivare nätverkande och marknadsföring.

Varför bör kanalåterförsäljare tänka om vad gäller sociala medier?

Social teknik kan användas för att bygga starka relationer i denna digitala era. Stora delar av din personal kan kombinera mobila enheter och molnteknik för att arbeta var som helst, oavsett avståndet till arbetsplatsen. Enligt beräkningar från analysföretaget IDC uppgick antalet mobila arbetare i världen till 1,3 miljarder förra året, vilket utgör 37 procent av hela den globala arbetsstyrkan.

Sociala nätverk för företag, till exempel LinkedIn, tillhandahåller verktyg för att hålla kontakten och kommunicera information till ett mycket större affärsnätverk. Enligt marknadsföringskonsulten Mark Schaefer bli sådan social försäljning allt populärare, och den för faktiskt med sig en genuin affärsnytta.

Schaefer, som är expert på social försäljning, anser att strategiskt innehåll innebär en konkurrensfördel för säljorganisationer, till exempel kanalåterförsäljare. Han hänvisar till forskning från Carnegie Mellon University som tyder på att 72 procent av B2B-köpare använder sociala medier för att bygga upp relationer och samla information om företag och deras produkter.

Personer som arbetar för kanalåterförsäljare och bidrar med användbart innehåll har därför mycket större chans att hitta en ingång hos potentiella kunder. I den här sociala eran kan kanalåterförsäljare använda social teknik för att bygga värdefulla och långsiktiga relationer.

Hur kan kanalåterförsäljare dra nytta av den nya tidens sociala försäljning?

Chefer hos kanalåterförsäljare som har tvekat att anamma den nya utvecklingen måste inse hur effektiv social försäljning kan vara. Gartner anser att sociala nätverk kommer att bli den främsta kommunikationskanalen för arbetsaktiviteter men uppskattar att 80 procent av sociala företagsaktiviteter inte uppnår avsedda mål på grund av dåligt ledarskap och en alltför stor tilltro till tekniken.

Mark Schaefer förklarar att nyckeln till framgångsrik kundvärvning är de anställdas förmåga att använda rätt plattformar för att sprida budskap som fångar målgruppens uppmärksamhet. Företag som integrerar Twitter i säljaktiviteter hittar exempelvis dubbelt så många kundämnen än de som inte gör det.

Zoe Sands säger att den goda nyheten är att kanalåterförsäljare har goda förutsättningar att utnyttja det nya sättet att sälja till sin fördel. Säljare kan använda marknadsföringsmaterialet från leverantörer för att skapa innehåll på sociala medier. Genom att erbjuda tips om utbildning och genomförande enligt bästa praxis kan kanalåterförsäljare exempelvis visa hur kunniga de är.

Det är därför viktigt att de högsta nivåerna hos kanalåterförsäljarna inser de positiva aspekterna av sociala medier. För att bäst utnyttja fördelarna, såsom större samarbete och starkare varumärkeskännedom, måste företagsledare främja en kulturell omställning rörande socialt nätverkande

Högre chefer hos kanalåterförsäljare måste nu arbeta med experter och utveckla en affärsplan för sociala medier. De behöver också uppmuntra sina anställda att vara mer aktiva digitalt. Resultatet kan bli en era av socialt interagerande, där kanalåterförsäljare förser kunder med kvalitetsinnehåll på fortlöpande basis snarare än kvartalsvis.

 


 

Referenser:

Facebooks tillväxtsiffror (på engelska): http://techcrunch.com/2016/01/27/facebook-earnings-q4-2015

Zoe Sands om social försäljning (på engelska): http://www.channelpro.co.uk/opinion/9588/social-selling-and-the-channel

Forskning om slöseri med tid på sociala medier (på engelska): http://www.itproportal.com/2016/04/25/social-media-are-costing-the-uk-economy-billions

IDC om den mobila befolkningen (på engelska): http://www.businesswire.com/news/home/20120105005455/en/Mobile-Worker-Population-Reach-1.3-Billion-2015

Gartner om sociala nätverk för företag (på engelska): http://www.gartner.com/newsroom/id/2319215

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap