Home » Business » Entreprenörskap » Affärstrender 2016: Morgondagens kanalbaserade affärsmodell

Affärstrender 2016: Morgondagens kanalbaserade affärsmodell

Tech Page One

Affärstrender 2016 Morgondagens kanalbaserade affärsmodell 747 x 325

 

Det senaste årtiondet har sett stora förändringar. Traditionella affärsmodeller för återförsäljare som levererar mervärde med maskinvara genom att knyta an specialiserade programvaror och tjänster har passerats genom intåget av konsumenter och molnet, där IT-ansvariga kan köpa teknik allt efter behov.

Affärsmodellerna utvecklas kontinuerligt i takt med dessa förändringar. De mest framgångsrika kanalpartnerna inser att förändringstakten kommer att öka mycket under de kommande åren, efter hand som fler enheter ansluts. Iot (Internet of Things) kommer att inleda en ny era för anslutningsmöjligheter, där alla möjliga system kopplas in i företagsnätverken.

Det är komplicerat att förutspå konsekvenserna av anslutningsmöjligheterna, men teknikköpare börjar redan upptäcka det här framväxande utvecklingsområdet – och här kan kanalpartners erbjuda fördelar. Ledande kanalåterförsäljare ligger redan i startgroparna för iot och håller på att skapa nya affärsmodeller för att kommersialisera system och tjänster.

Förändringarna i sitt sammanhang

Affärstrender 2016 Morgondagens kanalbaserade affärsmodell 350 x250Förändring toppar företagsledningars dagordning. Analysföretaget Gartners undersökning 2016 CIO Agenda Survey visar att efterfrågan på digitalisering ökar stadigt. IT-ansvariga förutspår mer än en fördubbling av digitala intäkter, från 16 procent till 37 procent de kommande fem åren, i samband med att de söker nya tekniklösningar på företagens utmaningar.

Ständig förändring ger upphov till oro i organisationer. Samtidigt som äldre system hämmar utvecklingen kan det vara svårt att generera innovationer på grund av att slutanvändare inte klarar att fullt utnyttja spjutspetsteknik från ISV-leverantörer på ett avancerat område som iot.

Undersökningsföretaget IDC anser att globala investeringar i iot kommer att uppgå till 7,1 biljoner USD år 2020. Siffran är lovande för innovativa teknikföretag som erbjuder system för tolkning av data som samlas in och förvaltas. För att kunna utnyttja fördelarna med utvecklingen kommer många leverantörer att behöva inleda samarbeten med andra IT-specialister, däribland kanalen.

Iot:s frammarsch

Utvecklingen går just nu så snabbt att inget enskilt IT-företag kan påstå sig ha monopol på iot-expertis. I denna tid av förändring kommer traditionella modeller där man arbetar med en enda leverantör sannolikt inte att fungera. Smarta teknikföretag och kanalåterförsäljare är öppna för nya modeller. Specialister kan ta tillfället i akt och inleda samarbeten med pålitliga maskinvaruleverantörer för att utforma iot-lösningar för slutkunder.

Framtidsorienterade kanalpartners riktar redan in sig på detta kunskapsgap. De söker nya sätt att tillhandahålla sina kraftfulla IT-lösningar på nya maskinvaruplattformar som kanske annars inte är tillgängliga för slutanvändare. Ännu viktigare är att sådana kanalpartnerskap leder till en integrerad ansats för systemutveckling som bidrar till att alla tjänster fungerar harmoniskt.

Den här integrerade affärsmodellen kommer att vara avgörande när företag ska tackla utmaningen med att hantera det stigande antalet uppkopplade enheter. Målmedvetna kanalpartners har redan erbjudit företag möjligheten att dra fördelar av ny teknik under konsumenternas och molnets intåg. Nu utnyttjar de sina erfarenheter för att stötta IT-chefer och deras kollegor i företagsledningen för att upptäcka möjligheterna med iot. Chefer måste söka upp partners som kan hjälpa deras organisationer att ansluta sig till den uppkopplade ekonomin.

Vilka partners kan leverera genuin flexibilitet?

Iot innebär ännu en ny era av teknisk utveckling som kräver en ny affärsmodell för kanalen. ISV-leverantörer (Independent Software Vendors) och systemintegratörer som lyckas utnyttja förändringarna kommer att spela en avgörande roll när det gäller att dra största möjliga fördel av de tekniska framstegen.

I stället för att arbeta isolerat kommer kanalåterförsäljare att erbjuda anslutningsbara lösningar för en uppkopplad ekonomi. De kommer att ingå i ett ekosystem för pålitliga partners. När dessa specialiserade experter går ihop med maskinvaruspecialister kommer teknikköpare att kunna utnyttja iot effektivt.

Dell lanserade exempelvis nyligen sitt IoT Solutions Partner Programme, som ska hjälpa partners och slutkunder att utnyttja innovativ teknik från specialiserade leverantörer. Programmet har redan lockat till sig 25 medlemmar, bland andra GE, Microsoft, OSISoft, SAP och Software AG.

Programmet är ett första steg i riktning mot att skapa nya affärsmodeller för kanalpartners. I takt med att allt fler enheter kopplas upp och producerar allt större mängder information kommer ett kollaborativt ekosystem där ISV-leverantörer, maskinvaruspecialister och slutkunder ingår att hjälpa alla intressenter att utnyttja innovationen fullt ut.

 


 

Referenser:

Gartners forskning: http://www.gartner.com/imagesrv/cio/pdf/cio_agenda_insights_2016.pdf

IDC om iot-marknaden 2020: http://www.zdnet.com/article/internet-of-things-market-to-hit-7-1-trillion-by-2020-idc/

Dell om programvaruleverantörer http://www.channelbuzz.ca/2016/04/dell-launches-first-wave-internet-things-partner-program-isvs-17246/

 

 

Mark Samuels

Mark Samuels

Mark Samuels är affärsjournalist med inriktning på IT-ledarskap. Han har tidigare varit redaktör för CIO Connect och redaktör för specialartiklar för Computing. Han har även skrivit för ett flertal organisationer, inklusive Economist Intelligence Unit, Guardian Government Computing och Times Higher Education. Mark har även skrivit för CloudPro, ZDNetUK, TechRepublic, ITPro, Computer Weekly, CBR, Financial Director, Accountancy Age, Educause, Inform och CIONET. Mark har omfattande erfarenhet av att skriva om hur IT-direktörer använder och inför teknik i verksamheten.

Senaste inlägg:

 

Taggar: Business, Entreprenörskap